17.10.2012

Ny jobb i Bioteknologinemnda?

NB. SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT! 

Fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar i sekretariatet for Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda er eit frittståande, rådgivande organ som arbeider med rådgiving, informasjon og debattskapande aktivitet. Bioteknologinemnda vurderer og informerer om etiske spørsmål og samfunnsspørsmål som gjeld bruk av bioteknologi på menneske, dyr, planter og mikroorganismar. Nemnda er administrativt underlagd Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi søkjer ein aktiv, samfunnsengasjert og skriveglad person med høgare utdanning innanfor dei relevante arbeidsområda våre: biologiske fag, samfunnsfag, filosofi og etikk.

Vidare ønskjer vi at du er sjølvstendig og omgjengeleg med gode samarbeidsevner. Det blir lagt vekt på om du er personleg eigna.

Arbeidet omfattar større faglege utgreiingar, formidlingsarbeid og administrative oppgåver.

Vi kan tilby ein utviklande og interessant arbeidsplass med ei stor kontaktflate og store sjansar for å jobbe sjølvstendig med mange forskjellige oppgåver.

Lønn: 55–70 (452 900–595 200), med moglegheit for noko høgare lønn ved spesielle kvalifikasjonar eller erfaring.

Spørsmål kan rettast til direktør Sissel Rogne telefon 24 15 60 21 eller 907 32 123.

Send søknad med CV til Bioteknologinemnda, Stortingsgata 10, 0161 Oslo, eller bion@bion.no

Søknadsfrist: 13. november

 

Siden ble opprettet: 17.10.2012. Siden ble oppdatert: 23.11.2012

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter