24.10.2012

Sissel Rogne tildeles Akademikerprisen 2012

Sissel Rogne

Foto: Jon Solberg

Professor Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda, er tildelt Akademikerprisen 2012 for sin fag- og forskningsinnsats innen genteknologi og bioteknologi.

Hun har markert seg med sin faglige åpenhet til de muligheter, farer og etiske dilemma som kunnskap om og bruk av ny teknologi representerer. Rogne følger dermed i fotsporene til tidligere prisvinnere i sitt bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling.

– Sissel Rogne er en svært fortjent prisvinner. Hun har et mangeårig virke innen et fagfelt som er svært viktig og som vil bli enda viktigere; nemlig genetikkens muligheter og etiske problem-stillinger. Rogne tar ikke enten/eller standpunkt, men viser ved vitenskapelig argumentasjon at det kan finnes en vei gjennom vanskelig teknologisk og etisk terreng, sier juryleder Åsmund Knutsen, som også er nestleder i Akademikerne.

– Jeg er svært takknemlig for prisen, ikke minst fordi jeg brenner for en mer naturvitenskapelig informert samfunnsdebatt, og for at politiske beslutninger må bygge på oppdatert kunnskap. Da er det spesielt hyggelig å få en slik anerkjennelse for mitt eget bidrag, sier Rogne.

Rognes rolle er å vise fram den vitenskapelige og teknologiske utviklingen, og å stille de relevante etiske spørsmålene. Så er det opp til andre å svare. Hvem Rogne utfordrer til å svare varierer – det kan være Bioteknologinemndas 21 medlemmer, politikerne eller avislesere og tv-tittere.

– Det er viktigere enn noen gang å forstå naturen. Da tenker jeg både på vår egen biologi og på miljøet rundt oss. Folk forventes å ta ansvar for sin egen helse, og tilbudet av informasjon og kurer blir stadig større. For å kunne orientere seg om alt fra dietter til gentester, er det avgjørende at folk har grunnleggende kunnskap om menneskekroppen, sier Rogne.

Biologiske fag er et felt hvor store gjennombrudd pågår akkurat nå, gjennombrudd som vil forandre livene våre. For å ta fornuftige beslutninger om for eksempel genmodifiserte planter i landbruket og på middagsbordet, trengs biologisk kunnskap mer enn noensinne, mener Rogne.

Akademikerprisen er på 100.000 kroner, samt en skulptur av Nico Widerberg, og vil bli delt ut på Akademikernes rådskonferanse i morgen, torsdag 25. oktober.

Kort om Rogne

Rogne er direktør i Bioteknologinemnda og er professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og ved Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og Biovitenskap. Hun har tidligere vært professor i genteknologi ved Norges Landbrukshøgskole og også forskningsdirektør samme sted.

Tidligere prisvinnere:

2011: professor Kalle Moene, Samfunnsøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo

2010: professor Dag O. Hessen, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

2009: professor Jørgen Randers, Handelshøyskolen BI

2008: professor Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

For mer informasjon, kontakt:

Åsmund Knutsen, juryleder og nestleder i Akademikerne mob. 907 39 250

Siden ble opprettet: 24.10.2012. Siden ble oppdatert: 24.10.2012

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter