16.10.2012

Stamceller fra mus ble til eggceller

Voksen mus med museunger

En av de voksne musene som er blitt til fra en eggcelle dyrket fra en stamcelle. Ungekullet hennes er derimot blitt til på normalt vis. Foto: AP Photo/Science, Katsuhiko Hayashi

Japanske forskere har nylig klart å dyrke fram eggceller fra stamceller. En avgjørende del av prosessen skjedde i laboratorieskåler. Resultatet ble levedyktige mus, rapporterte de i tidsskriftet Science 4. oktober i år.

Av Andreas Tjernshaugen

Allerede i fjor meldte den samme forskergruppen ved Kyoto Universitet at de hadde lyktes i å dyrke fram sædceller fra mus med en tilsvarende metode, og å få fram friske mus fra eggceller befruktet med disse sædcellene.

I framtiden kan funnene tenkes å bane veien for helt nye behandlinger for ufrivillig barnløshet. Det vil samtidig skape en rekke nye etiske og juridiske utfordringer, noe blant andre lederen av forskergruppen, Mitinori Saitou, peker på i intervjuer. I første omgang legger forskerne størst vekt på betydningen for forskning på pattedyrs reproduksjonsbiologi.

Overvant hindre

Inntil nylig klarte ikke forskere å få stamceller til å utvikle seg til såkalte primordiale kjønnsceller, de cellene hos fostre som med tiden gir opphav til egg- og sædceller. Forskerne ved Kyoto Universitet overvant dette hinderet ved å dyrke muse-stamcellene i en spesiell proteinblanding. Dette lyktes både med embryonale stamceller (opprinnelig hentet fra embryoer på et tidlig stadium i utviklingen), og såkalte induserte pluripotente stamceller. De sistnevnte er vanlige kroppsceller som er omprogrammert slik at de ligner embryonale stamceller. Årets Nobelpris i medisin går for øvrig til forskere som har bidratt til oppdagelsen av at det går an å lage stamceller fra vanlige kroppsceller. Les mer: Nobelpris til stamcelle-forskere

Neste skritt på veien mot en moden eggcelle var å blande de primordiale kjønnscellene man hadde dyrket fram, med eggstokk-celler hentet fra et musefoster. Disse eggstokk-cellene la seg rundt kjønnscellene og formet dermed nye eggstokker i laboratorieskålen. Disse kunstige eggstokkene ble podet på de eksisterende eggstokkene til levende hunn-mus. Etter vel en måned ble de hentet ut igjen, og da hadde de primordiale kjønnscellene vokst til eggceller.

Forskerne befruktet eggene med sædceller i en laboratorieskål, og satte dem inn i en hunnmus som fungerte som surrogatmor. Tre uker senere ble det født normale museunger. Som bildet viser, har disse musene nå vokst opp og blitt foreldre på normalt vis.

Hva kan metoden brukes til?

I første omgang vil forskerne bruke metoden til å vinne ny innsikt i pattedyrs reproduksjon. Hvis tilsvarende metoder virker på mennesker, kan det med tiden bli mulig å danne kjønnsceller i laboratoriet med utgangspunkt i kroppscellene til personer som mangler egne egg– eller sædceller. På den måten kan flere enn i dag kanskje få barn som bærer deres egne arveanlegg videre. Blant spørsmålene som må avklares før slike metoder kan prøves på mennesker, er om det er betydelig risiko for at barnet får skader som følge av måten det er blitt til på. Det vil ventelig også være ulike syn på om det er etisk riktig å tillate slike inngrep i menneskets reproduksjon.

Når det også viser seg mulig å dyrke kjønnsceller fra stamcellelinjer som kommer fra vanlige kroppsceller, betyr det at det kan bli teknisk mulig å lage barn ut fra celleprøver som er hentet fra barn, avdøde personer eller voksne som ikke samtykker til å bli foreldre. Dette er åpenbart etisk problematisk. Det vil være behov for å gjennomgå lovverket både for å sikre barns rettigheter, og dessuten å sikre personer mot å bli foreldre mot sin vilje.

Les mer:

Katsuhiko Hayashi m.fl., Offspring from Oocytes Derived from in Vitro Primordial Germ Cell–Like Cells in Mice, Science, Published Online October 4, 2012.

Katsuhiko Hayashi m.fl., Reconstitution of the mouse germ cell specification pathway in culture by pluripotent stem cells. Cell. 2011 Aug 19;146(4):519-32.

Dennis Normile, Sperm and Eggs Created in Dish Produce Mouse Pups, Science NOW

Scientists Create Fertile Eggs from Mouse Stem Cells, NPR

 

 

 

 

 

Siden ble opprettet: 16.10.2012. Siden ble oppdatert: 19.03.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

I GENialt: Kan rundormen vise oss veien til sunn aldring?

12.05.2020

Forskere har identifisert proteiner som fremskynder utvikling av.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter