Publisert: 13. november 2012


Tim Spector: Identically Different. Why you can change your genes

Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger likevel utvikle seg forskjellig?

Torsdag 8. oktober 2012 holdt den anerkjente professoren og forfatteren Tim Spector foredrag for mer enn 300 tilhørere i Oslo. Spector snakket om sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget ble etterfulgt av en paneldebatt om arv og miljø, genetikk og epigenetikk.

I panelet satt Camilla Stoltenberg, professor og direktør for Folkehelseinstituttet, Dag O. Hessen, forfatter og professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Sissel Rogne, professor og direktør i Bioteknologinemnda, Axel Imhof, professor i molekylærbiologi ved Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) i München, Tyskland. Arrangørene bak møtet var Oslo Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk Interessegruppe og Bioteknologinemnda.

Questions and Answers – Tim Spector

Panel discussion: Axel Imhof

Panel discussion: Camilla Stoltenberg

Panel discussion: Dag Hessen

Panel discussion: Sissel Rogne

Concluding panel debate