Publisert: 12. november 2012

Elever utfører laboratorieøvelse

Skolelaboratoriet for biologi og Bioteknologinemnda inviterer til:

Lærerkonferansen i bioteknologi og etikk 2013

Årets konferanse vil omhandle et bredt spekter av emner innen bioteknologi som er relevante for læreplanene i Naturfag og Biologi 2. Foredragene holdes av forskere ved Universitetet i Oslo og Bioteknologinemnda og tar blant annet opp hvordan genmodifiserte organismer framstilles, hvordan molekylærbiologi gir oss kunnskap om opphavet til arter, samt tema som rettsmedisin, DNA-skader og epigenetikk. Vi vil i år legge spesielt stor vekt på bioetikk, slik at konferansen også kan være relevant for lærere som underviser i faget Religion og etikk. Konferansen inneholder også en valgfri laboratoriedel.

Sted: Universitet i Oslo, Kristine Bonnevies hus, Blindernveien 31, Auditorium 2
Tid: 24.-25. januar 2013
Antall plasser: 75
Pris: 1100,- uten laboratoriedel. 1500,- med laboratoriedel.
Se program hos Skolelaboratoriet
Påmelding (frist 16. januar)