20.11.2012

Vil påta seg etisk vurdering av patenter

Bioteknologinemnda bør ta over ansvaret for å gi Patentstyret råd om etiske spørsmål ved bioteknologiske patentsøknader. Det foreslår Bioteknologinemnda selv.

Av Andreas Tjernshaugen

Portrett

Ingvild Riisberg, medlem av Bioteknologinemnda. Foto: Klima- og forurensningsdirektoratet

I dag finnes en egen etisk nemnd for patentsaker. Den skal, når Patentstyret selv er i tvil, vurdere om bioteknologiske patentsøknader strider mot grunnleggende etiske normer i det norske samfunnet. Men i de åtte årene den har eksistert har Den etiske nemnda for patentsaker bare blitt rådspurt av Patentstyret om én eneste sak. Justisdepartementet lufter i et høringsnotat flere forslag for å involvere Den etiske nemnda for patentsaker mer i diskusjonen om omstridte patenter.

Bioteknologinemnda støtter i sitt høringssvar et forslag om at alle som ønsker det, kan kreve at bioteknologiske patentsøknader framlegges for en etisk vurdering. Det kan føre til at noen flere saker havner på den ansvarlige nemndas bord. Bioteknologinemnda mener dessuten at det rådgivende organet må ha rett til å ta opp saker på eget initiativ, og at etikk-vurderingene må kunne omfatte selve patentsystemet i tillegg til enkeltpatenter.

– Har kompetansen

Samtidig tilbyr altså Bioteknologinemnda seg å ta over oppgavene til Den etiske nemnda for patentsaker. Det vil være en enkel og kostnadseffektiv måte å innhente etiske råd i de relativt få sakene dette gjelder, skriver Bioteknologinemnda.

– Bioteknologinemnda har den kompetansen og bredden som trengs for å gi slike etiske råd, sier Ingvild Riisberg. Hun er medlem av Bioteknologinemnda og har vært med på å utforme forslaget.

Bakgrunnen for diskusjonen er at patentloven sier at man ikke kan få patent hvis kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ikke er forenlig med offentlig orden eller moral, altså grunnleggende etiske normer i det norske samfunnet. Ordningen med en etisk patentnemnd ble innført i 2004 da patentloven ble endret for å gjennomføre et EU-direktiv om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser (direktiv 98/44/EF, ofte omtalt som «biodirektivet» eller «patentdirektivet»). Den etiske nemnda for patentsaker var ett av flere tiltak Stortinget vedtok med sikte på å unngå at det ble gitt etisk problematiske patenter på bioteknologiområdet.

Nå har Justisdepartementet sendt ut et høringsnotat hvor de ber om vurderinger av hvordan disse tiltakene har fungert. Ved siden av spørsmålet om etisk nemnd, tar Bioteknologinemndas høringssvar opp en rekke andre spørsmål om regelverket for bioteknologiske patenter.

Les mer:

Bioteknologinemndas høringsuttalelse

 

Siden ble opprettet: 20.11.2012. Siden ble oppdatert: 20.11.2012

Flere nyheter

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

I GENialt: Kan rundormen vise oss veien til sunn aldring?

12.05.2020

Forskere har identifisert proteiner som fremskynder utvikling av.. Les mer »

I GENialt: CRISPR-ris som held stand mot bakteriesjukdom

12.05.2020

Ris er ein av dei viktigaste matplantane i.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter