20.11.2012

Vil påta seg etisk vurdering av patenter

Bioteknologinemnda bør ta over ansvaret for å gi Patentstyret råd om etiske spørsmål ved bioteknologiske patentsøknader. Det foreslår Bioteknologinemnda selv.

Av Andreas Tjernshaugen

Portrett

Ingvild Riisberg, medlem av Bioteknologinemnda. Foto: Klima- og forurensningsdirektoratet

I dag finnes en egen etisk nemnd for patentsaker. Den skal, når Patentstyret selv er i tvil, vurdere om bioteknologiske patentsøknader strider mot grunnleggende etiske normer i det norske samfunnet. Men i de åtte årene den har eksistert har Den etiske nemnda for patentsaker bare blitt rådspurt av Patentstyret om én eneste sak. Justisdepartementet lufter i et høringsnotat flere forslag for å involvere Den etiske nemnda for patentsaker mer i diskusjonen om omstridte patenter.

Bioteknologinemnda støtter i sitt høringssvar et forslag om at alle som ønsker det, kan kreve at bioteknologiske patentsøknader framlegges for en etisk vurdering. Det kan føre til at noen flere saker havner på den ansvarlige nemndas bord. Bioteknologinemnda mener dessuten at det rådgivende organet må ha rett til å ta opp saker på eget initiativ, og at etikk-vurderingene må kunne omfatte selve patentsystemet i tillegg til enkeltpatenter.

– Har kompetansen

Samtidig tilbyr altså Bioteknologinemnda seg å ta over oppgavene til Den etiske nemnda for patentsaker. Det vil være en enkel og kostnadseffektiv måte å innhente etiske råd i de relativt få sakene dette gjelder, skriver Bioteknologinemnda.

– Bioteknologinemnda har den kompetansen og bredden som trengs for å gi slike etiske råd, sier Ingvild Riisberg. Hun er medlem av Bioteknologinemnda og har vært med på å utforme forslaget.

Bakgrunnen for diskusjonen er at patentloven sier at man ikke kan få patent hvis kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ikke er forenlig med offentlig orden eller moral, altså grunnleggende etiske normer i det norske samfunnet. Ordningen med en etisk patentnemnd ble innført i 2004 da patentloven ble endret for å gjennomføre et EU-direktiv om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser (direktiv 98/44/EF, ofte omtalt som «biodirektivet» eller «patentdirektivet»). Den etiske nemnda for patentsaker var ett av flere tiltak Stortinget vedtok med sikte på å unngå at det ble gitt etisk problematiske patenter på bioteknologiområdet.

Nå har Justisdepartementet sendt ut et høringsnotat hvor de ber om vurderinger av hvordan disse tiltakene har fungert. Ved siden av spørsmålet om etisk nemnd, tar Bioteknologinemndas høringssvar opp en rekke andre spørsmål om regelverket for bioteknologiske patenter.

Les mer:

Bioteknologinemndas høringsuttalelse

 

Siden ble opprettet: 20.11.2012. Siden ble oppdatert: 20.11.2012

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter