RapsblomsterI statsråd i dag ble den genmodifiserte oljerapslinjen GT73 fra Monsanto forbudt etter genteknologiloven.

GT73-raps er genmodifisert for å gjøre planten motstandsdyktig mot ugrasmidler.

Miljøvernministeren sier de har foretatt en nøye vurdering av risiko for helse- og miljøskade, og at de også har lagt vekt på samfunnsnytte, etikk og eventuelle bidrag til bærekraftig utvikling ved avgjørelsen.

Regjeringens beslutning er helt i tråd med det Bioteknologinemnda anbefalte i 2006.

– Vi er glade for at de har fulgt de rådene Bioteknologinemnda ga i sin tid. Vi håper at den grundige behandlingen denne saken har fått, gjør at de er godt rustet til å håndtere de resterende GMO-sakene som ligger på regjeringens bord, sider leder av Bioteknologinemnda Lars Ødegård.

Se pressemelding fra Miljøverndepartementet.

Se også:

Kritisk til plantar som toler sprøytemiddel, nyhetssak fra Bioteknologinemnda 22. februar 2012.