Publisert: 18. desember 2012

Den raske utviklinga innan bioteknologi gjer det mogleg å gi meir presis diagnostikk og behandling – såkalla personleg skreddarsydd medisin.

Med dette som bakteppe arrangerte Norsk Forening for Medisinsk Genetikk – Den norske legeforening, Norsk Selskap for Humangenetikk og Bioteknologinemnda eit ope møte 28. november 2012.

Her la dei fremste forskarane og klinikarane på området fram sine konkrete erfaringar med ny sekvenseringsteknologi så langt og delte sine tankar om korleis teknologien vil påverke framtidas medisin.

Sjå video (møtet vart halde på engelsk). 

Les meir om bakgrunnen for møtet.

Sjå program og les meir om foredragshalderane (pdf).

Gå direkte til innlegg: