10.01.2013

Advarer mot forhastet lovendring

Bioteknologinemnda advarer politikerne mot å endre straffebestemmelsen i bioteknologiloven før alle konsekvensene er utredet.

Av Andreas Tjernshaugen

Lars Ødegård

Lars Ødegård. Foto: Andreas Tjernshaugen

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en endring av bioteknologilovens straffebestemmelse. Forslaget presiserer at straffebestemmelsen ikke skal gjelde for privatpersoner som søker eller benytter tilbud som ikke er tillatt etter bioteknologiloven.

Les Bioteknologinemndas uttalelse om forslaget

Har ikke utredet gentesting

– Det virker som om departementet hovedsakelig har tenkt på assistert befruktning, men forslaget vil også ha konsekvenser blant annet for gentesting. Konsekvensene på det området er ikke utredet, sier Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård.

Ett resultat av forslaget kan bli at det ikke er straffbart for privatpersoner å gjøre genetiske undersøkelser (gentester) av andre uten at den det gjelder er informert. Bioteknologinemnda har tidligere bedt om at det klargjøres om det er lovlig for privatpersoner å samle inn biologisk materiale fra andre voksne eller andres barn med henblikk på gentesting. Spørsmålet tas ikke opp i departementets høringsnotat.

Departementets høringsnotat legger særlig vekt på situasjonen for norske borgere som har benyttet seg av surrogatmor i utlandet, eller andre former for assistert befruktning som ikke er tillatt i Norge. Departementet skriver at loven ikke har vært ment å skulle straffe privatpersoner som benytter seg av slike tilbud, og at det heller ikke er ønskelig å straffe dem. Straffeansvaret skal derimot gjelde helsepersonell og andre som tilbyr eller formidler tjenester.

Bør utsette

Bioteknologinemnda mener eventuelle endringer i straffebestemmelsen bør utsettes så regjeringen og Stortinget kan vurdere dem som ledd i en bredere gjennomgang av bioteknologiloven. Helse- og omsorgsdepartementet har fått gjennomført en bred evaluering av loven, og forbereder en sak til Stortinget med utgangspunkt i evalueringen. Nemnda peker i sin høringsuttalelse på at flere deler av lovforslaget ikke er utredet.

Bioteknologinemnda ber derfor om at forslaget om å endre straffebestemmelsen utsettes. Dersom lovutkastet skal vedtas, foreslår nemnda flere endringer i teksten. Bioteknologinemndas forslag presiserer blant annet at det er privatpersoner som benytter tilbud i utlandet på egne vegne som fritas for straff.

Les mer:
Bioteknologinemndas uttalelse

Siden ble opprettet: 10.01.2013. Siden ble oppdatert: 10.01.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

I GENialt: Kan rundormen vise oss veien til sunn aldring?

12.05.2020

Forskere har identifisert proteiner som fremskynder utvikling av.. Les mer »

I GENialt: CRISPR-ris som held stand mot bakteriesjukdom

12.05.2020

Ris er ein av dei viktigaste matplantane i.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter