10.01.2013

Advarer mot forhastet lovendring

Bioteknologinemnda advarer politikerne mot å endre straffebestemmelsen i bioteknologiloven før alle konsekvensene er utredet.

Av Andreas Tjernshaugen

Lars Ødegård

Lars Ødegård. Foto: Andreas Tjernshaugen

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en endring av bioteknologilovens straffebestemmelse. Forslaget presiserer at straffebestemmelsen ikke skal gjelde for privatpersoner som søker eller benytter tilbud som ikke er tillatt etter bioteknologiloven.

Les Bioteknologinemndas uttalelse om forslaget

Har ikke utredet gentesting

– Det virker som om departementet hovedsakelig har tenkt på assistert befruktning, men forslaget vil også ha konsekvenser blant annet for gentesting. Konsekvensene på det området er ikke utredet, sier Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård.

Ett resultat av forslaget kan bli at det ikke er straffbart for privatpersoner å gjøre genetiske undersøkelser (gentester) av andre uten at den det gjelder er informert. Bioteknologinemnda har tidligere bedt om at det klargjøres om det er lovlig for privatpersoner å samle inn biologisk materiale fra andre voksne eller andres barn med henblikk på gentesting. Spørsmålet tas ikke opp i departementets høringsnotat.

Departementets høringsnotat legger særlig vekt på situasjonen for norske borgere som har benyttet seg av surrogatmor i utlandet, eller andre former for assistert befruktning som ikke er tillatt i Norge. Departementet skriver at loven ikke har vært ment å skulle straffe privatpersoner som benytter seg av slike tilbud, og at det heller ikke er ønskelig å straffe dem. Straffeansvaret skal derimot gjelde helsepersonell og andre som tilbyr eller formidler tjenester.

Bør utsette

Bioteknologinemnda mener eventuelle endringer i straffebestemmelsen bør utsettes så regjeringen og Stortinget kan vurdere dem som ledd i en bredere gjennomgang av bioteknologiloven. Helse- og omsorgsdepartementet har fått gjennomført en bred evaluering av loven, og forbereder en sak til Stortinget med utgangspunkt i evalueringen. Nemnda peker i sin høringsuttalelse på at flere deler av lovforslaget ikke er utredet.

Bioteknologinemnda ber derfor om at forslaget om å endre straffebestemmelsen utsettes. Dersom lovutkastet skal vedtas, foreslår nemnda flere endringer i teksten. Bioteknologinemndas forslag presiserer blant annet at det er privatpersoner som benytter tilbud i utlandet på egne vegne som fritas for straff.

Les mer:
Bioteknologinemndas uttalelse

Siden ble opprettet: 10.01.2013. Siden ble oppdatert: 10.01.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter