18.01.2013

Etterlyser uavhengig forsking

Mais er ein av plantane som oftast er genmodifisert. Men i Noreg er ingen genmodifisert mat godkjent. Foto: Scanstockphoto

I eit brev til regjeringa foreslår Bioteknologinemnda fleire forbetringar i prosessen for vurdering av genmodifiserte organismar (GMO).

Eitt av forslaga i brevet er krav til fôringsforsøk med GMO som går over heile livsløpet til forsøksdyra. Det er nødvendig for at det skal vere realistisk å samanlikne med matinntak for menneske, meiner Bioteknologinemnda.

Nemnda etterlyser òg meir uavhengig forsking på eventuell helse- og miljørisiko ved dei genmodifiserte plantane det er søkt om godkjenning av i Noreg. I dag kjem hovudtyngda av dokumentasjonen som EU og norske styresmakter bruker i risikovurderingane, frå produsentane. Nemnda meiner òg det er viktig at forskarar må kunne få tilgang til nok relevant plantemateriale frå produsentane og få innsyn i rådata frå studiar som ligg til grunn for GMO-godkjenningar i EU.

Les brevet  (pdf)

 

 

 

Siden ble opprettet: 18.01.2013. Siden ble oppdatert: 18.01.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter