Publisert: 15. januar 2013

Onsdag 12. desember arrangerte Bioteknologinemnda og Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) ope møte om norsk beredskap mot bioterror.

Møtet belyste både trusselbilete, norsk beredskap og korleis vi best beskyttar oss mot terrorhandlingar der det blir brukt biologiske metodar. Møtet vart halde på engelsk. Opptaket inneheld dei innlegga vi har fått lov av talarane til å legge på nett.

Gå direkte til innlegg:

Les meir om saka

Skilt med symbolet for biologisk fare