Publisert: 25. januar 2013

Utsikt over Ålesund
Foto: Scanstockphoto

I forbindelse med teaterforestillingen «Mor for enhver pris» inviterer vi til innledninger og debatt mandag 28. januar på Arbeideren i Ålesund.

Innledninger og debatt er et samarbeidsprosjekt mellom Teatret Vårt, Ålesund sjukehus og Bioteknologinemnda. Støttet av Fritt Ord.  

Arbeideren: mandag 28.1.
Kl 18.30 Innledning ved Peter Montzka (overlege Ålesund sykehus)
Kl 19.00 Forestilling «Mor for enhver pris»
Kl 20.00 Debatt ledet av Sissel Rogne (direktør i Bioteknologinemnda).
I panelet deltar Arne Sunde (leder for Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital og professor ved NTNU) og Karen H. Madsen (ph.d., lektor i Kulturstudier ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet), Svein Rune Johannessen (Ap) og biskop Ingeborg Midttømme.

Dagrun Vikesland fra Ønskebarn og Cecilie Sæther Røbekk fra Adopsjonsforum bidrar også i debatten. Publikum inviteres også til å komme med innspill og spørsmål. (Debatten avsluttes ca. 21:30/22).

Sted: Arbeideren, Ålesund.
Billettinformasjon:
www.teatretvart.no
Børsen, Arbeideren (man-fre 9-15) 70 16 24 68
Ålesundskinoene (alle dager 17-20) www.kulturialesund.no

Peter Montzka er overlege ved Kvinneklinikken på Ålesund sjukehus. Han er spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer og seksjonsoverlege for ultralyd og infertilitet. Han samarbeider tett med Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Professor Sissel Rogne er direktør i Bioteknologinemnda. Hun er genteknolog og har bred erfaring også fra styrer og råd i mange deler av samfunnet. Hun var siste års vinner av Akademikerprisen.

Arne Sunde er leder for Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital og er professor ved NTNU. Han var en del av teamet som var ansvarlig for de første barna som ble født etter in vitro fertilisering (IVF) i Norge.

Karen Hvidtfeldt Madsen ph.d., lektor i Kulturstudier ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Hun er tilknyttet forskningsprosjekt KinTra om nye familiekonstellasjoner og slektskapsfortellinger i forlengelse av globalisering og reproduksjonsteknologi. Hun har i denne sammenheng særlig interessert seg for transnasjonalt surrogatmoderskap i India og hvordan fenomenet blir behandlet i sosiale medier, i film og i teater.