04.02.2013

Uttalelse om HIV og assistert befruktning

Et utvalg har foreslått at bioteknologiloven endres slik at par hvor enten mannen eller kvinnen er HIV-positiv kan få assistert befruktning med inseminasjon. Lovforslaget kom i en offentlig utredning, NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn.

Illustrasjonsbilde av sykehuskorridor

Sykehuskorridor. Foto: Scanstockphoto

Nå har Bioteknologinemnda uttalt seg om forslaget. Nemnda viser til en tidligere uttalelse hvor nemndas flertall støttet at par hvor mannen er HIV-positiv får hjelp til sædvask og inseminasjon for å unngå å smitte kvinnen. Samtidig frarådet nemndas flertall at kvinner som er HIV-positive får assistert befruktning på grunnen av risikoen (anslått til 1-2 prosent) for at barnet blir smittet. Det er fremdeles ulike syn blant medlemmene på begge disse spørsmålene.

Dersom Stortinget vedtar den foreslåtte lovendringen, anbefaler Bioteknologinemnda for øvrig at Helse- og omsorgsdepartementet lager en forskrift som kan støtte legen i vurderingen av hensynet til barnets beste når legen skal ta avgjøre om et par skal få tilbud om assistert befruktning.

Lovforslaget i NOU 2012:17 bruker formuleringen «alvorlig og kronisk seksuelt overførbar infeksjon», som dekker HIV.

Les mer:

Bioteknologinemndas høringsuttalelse til NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn (februar 2013)

Bioteknologinemndas uttalelse Smitterisiko som vilkår for inseminasjon for HIV-positive (2005)

 

 

 

Siden ble opprettet: 04.02.2013. Siden ble oppdatert: 21.03.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter