04.02.2013

Uttalelse om HIV og assistert befruktning

Et utvalg har foreslått at bioteknologiloven endres slik at par hvor enten mannen eller kvinnen er HIV-positiv kan få assistert befruktning med inseminasjon. Lovforslaget kom i en offentlig utredning, NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn.

Illustrasjonsbilde av sykehuskorridor

Sykehuskorridor. Foto: Scanstockphoto

Nå har Bioteknologinemnda uttalt seg om forslaget. Nemnda viser til en tidligere uttalelse hvor nemndas flertall støttet at par hvor mannen er HIV-positiv får hjelp til sædvask og inseminasjon for å unngå å smitte kvinnen. Samtidig frarådet nemndas flertall at kvinner som er HIV-positive får assistert befruktning på grunnen av risikoen (anslått til 1-2 prosent) for at barnet blir smittet. Det er fremdeles ulike syn blant medlemmene på begge disse spørsmålene.

Dersom Stortinget vedtar den foreslåtte lovendringen, anbefaler Bioteknologinemnda for øvrig at Helse- og omsorgsdepartementet lager en forskrift som kan støtte legen i vurderingen av hensynet til barnets beste når legen skal ta avgjøre om et par skal få tilbud om assistert befruktning.

Lovforslaget i NOU 2012:17 bruker formuleringen «alvorlig og kronisk seksuelt overførbar infeksjon», som dekker HIV.

Les mer:

Bioteknologinemndas høringsuttalelse til NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn (februar 2013)

Bioteknologinemndas uttalelse Smitterisiko som vilkår for inseminasjon for HIV-positive (2005)

 

 

 

Siden ble opprettet: 04.02.2013. Siden ble oppdatert: 21.03.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter