23.03.2013

Foreslå kandidater til Bioteknologinemnda!

Bioteknologinemndas virkeperiode utløper sommeren 2013. Det skal derfor oppnevnes ny nemnd for fire år.

Bioteknologinemndas logoHelse- og omsorgsdepartementet ønsker en åpen og inkluderende oppnevningsprosess og inviterer departementer, organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner til å foreslå kandidater.

Bioteknologinemnda er et rådgivende organ for forvaltningen som skal vurdere og drøfte spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål.

I tråd med anbefalinger fra Difis evaluering av Bioteknologinemnda vil departementet gjøre noen mindre endringer i nemndas sammensetning og størrelse. Det legges opp til at den nye nemnda vil bestå av 15 medlemmer inkludert leder, og at alle representantene blir personoppnevnte.

I tråd med anbefalingene ønsker departementet også større åpenhet om nemndas arbeid, i form av åpne møter og offentlige saksdokumenter.

Nemndas sammensetning bør reflektere bredde med hensyn til både faglighet og forståelse for prosesser i samfunnet og i forvaltningen. Det er ønskelig med representasjon fra både akademia, offentlig og privat sektor og brukere/befolkningen.

Frist for forslag til medlemmer er onsdag 7. mai 2013.

Les invitasjonsbrevet hos Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

 

Siden ble opprettet: 23.03.2013. Siden ble oppdatert: 08.05.2013

Flere nyheter

Ny rapport: Hva mener norske forbrukere om genredigert mat?

02.04.2020

Er nordmenn klare for genredigert laks, hvete eller.. Les mer »

I GENialt: Genetikkens historie: Fra Gregor Mendel til dypsekvensering

31.03.2020

Fortsatt har vi mye igjen før vi forstår.. Les mer »

Ja til assistert befruktning for enslige

31.03.2020

Bioteknologiloven er i endring. 10. februar i år.. Les mer »

Bioteknologirådet avlyser åpne møter 19. mars, 26. mars og 23. april grunnet corona

11.03.2020

På grunn av coronaviruset utsetter vi inntil videre.. Les mer »

I GENialt: Miljø-DNA: Tar pulsen på naturen

09.03.2020

DNA i vannprøver og i jordprøver kan gi.. Les mer »

I GENialt: Korleis påverkar genar den psykiske helsa vår?

08.03.2020

Forskarane leitar etter samanhengen mellom genar og psykiske.. Les mer »

AVLYST: 16. april: Hva mener folk om CRISPR-mat?

06.03.2020

Hva mener folk i Norge om CRISPR/genredigert mat?.. Les mer »

På jobbjakt? Bioteknologirådet søkjer rådgivar i genteknologi til sekretariatet i Bergen

03.03.2020

Har du kunnskap om og vil jobbe med.. Les mer »

Petter Frost – ny direktør i Bioteknologirådet

03.03.2020

– Bioteknologi vil påvirke fremtiden for enkeltpersoner og.. Les mer »

AVLYST: Frokostmøte 19. mars: Vil fremtidens laks spise trær?

28.02.2020

Bioteknologi er sentral i det grønne skiftet og.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter