I nummer 2/2013 kan du blant annet lese om arvelig sykdom og genmodifisert mat.

Forsiden til bladet

Klikk og bla på PC-skjermen

Åpne bladet i PDF-format (best for utskrift og nettbrett)

Abonnér på den trykte utgaven (gratis)

• Se flere nummer av GENialt