14.06.2013

USAs høyesterett: Menneskegener kan ikke patenteres

Stilisert bilde av DNA-molekyl

Illsutrasjon: Yay

Dommen er forventet å få stor betydning for amerikansk bioteknologi-industri. Den kan også få ringvirkninger i Europa.

Av Hallvard Kvale Svenbalrud i tidsskriftet GENialt

En enstemmig amerikansk høyesterett erklærte i en kjennelse i går at det ikke er lov å ta patent på menneskelige gener. Kjennelsen åpner imidlertid for patentering av syntetisk fremstilte gener, samt av metoder for å isolere gener fra mennesker. Dette er i tråd med Obama-administrasjonens holdning til spørsmålet.

Prisen på gentester for brystkreft forventes å falle etter gårsdagens dom. Avgjørelsen i høyesterett åpner for at flere selskaper kan tilby gentester både for arvelig bryst- og eggstokkkreft og for flere andre arvelige sykdommer.

Høyesterettssaken Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, som også er omtalt i siste nummer av tidsskriftet GENialt, gjaldt firmaet Myriad Genetics’ sju patenter på bruk av de såkalte BRCA 1- og BRCA 2-genene til forskning, diagnostisering og behandling. Mutasjoner (arvelige endringer) i et av BRCA-genene kan gi økt risiko for arvelig bryst- og eggstokkreft. Myriads patent på BRCA-genene ga selskapet enerett på tester for slike mutasjoner. Myriad fikk mye medieoppmerksomhet nylig i forbindelse med at filmstjernen Angeline Jolie fjernet brystene fordi hun ved hjelp av Myriads BRCA-test hadde fått påvist økt risiko for brystkreft.

Sider fra tidsskriftet GENialt

Les om rettssaken i tidsskriftet GENialt (artikkel fra april 2013)

Amerikansk patentlovgiving sier at materiale som finnes i naturen, naturlover og abstrakte ideer ikke regnes som oppfinnelser og kan derfor ikke patenteres. Myriad argumenterte under rettssaken for at jobben med å avdekke BRCA-genenes funksjon og deretter isolere dem fra kroppen for medisinsk bruk utgjør en nyvinning, fordi resultatet er et produkt som ikke fantes før.

Myriads motstandere i rettssaken innvendte at menneskelige gener finnes i naturen og derfor ikke bør kunne patenteres. I tillegg ble det uttrykt bekymring for at Myriad tok høy pris for testen, at pasienter ikke kan få vurdert testresultatene hos andre eksperter, samt at patentet kan hindre videre forskning.

Høyesterettsdommerne trakk i sin kjennelse i går et tydelig skille mellom gener som finnes i naturen og såkalte syntetiske gener som er skapt i et laboratorium. Gener som finnes i naturen er ikke patenterbare, selv ikke når de er isolert fra menneskekroppen, slo retten fast. Dommerne la vekt på at Myriad ikke har skapt eller forandret noe av den genetiske informasjonen som finnes naturlig i BRCA-genene, selv om oppdagelsen av genenes forbindelse til brystkreft ble karakterisert som viktig og nyttig.

Kort tid etter kjennelsen erklærte flere amerikanske laboratorier at de kommer til å begynne å tilby BRCA-tester. Det antas at prisene på disse testene raskt vil falle fra Myriads listepris som er anslått å være i overkant av tre tusen dollar. Prisen på Myriad-aksjer falt utover dagen i går, ikke overraskende med tanke på at inntektene fra BRCA-testene forrige kvartal utgjorde mer enn 80 % av selskapets inntekter.

Kjennelsen ble i hovedsak godt mottatt i amerikansk bioteknologi-industri i går. Mange selskaper og forskere var mest opptatt av at høyesterett erklærte at fremstilling av syntetiske gener i et laboratorium skal regnes som en oppfinnelse og derfor kan patenteres. Slike syntetiske gener er antatt å bli stadig viktigere i fremtidens bioteknologi.

Les mer om kjennelsen her:

Washington Post: Supreme Court rules human genes may not be patented

New York Times: After Patent Ruling, Availability of Gene Tests Could Broaden

Los Angeles Times: Supreme Court rejects gene patents

 

 

 

Siden ble opprettet: 14.06.2013. Siden ble oppdatert: 03.06.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

I GENialt: Kan rundormen vise oss veien til sunn aldring?

12.05.2020

Forskere har identifisert proteiner som fremskynder utvikling av.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter