04.07.2013

Etterlyser mer aktiv norsk biopatent-politikk

TomatBioteknologinemnda ber myndighetene være mer aktive i spørsmål om patentering av biologisk materiale, og kommer med fem anbefalinger for norsk biopatent-politikk i den europeiske patentorganisasjonen (EPO).

Norge undertegnet den europeiske patentkonvensjonen (EPC) i 2008, og ble dermed medlem av den europeiske patentorganisasjonen EPO. Med dette fikk EPO rett til å innvilge patenter med gyldighet i Norge.

De siste årene har det foregått flere debatter i Europa om EPOs innvilgelse av patenter på biologisk materiale. Organisasjonen har blant annet innvilget patenter på virusresistent melon og en tomat med redusert vanninnhold. Kritikere hevder at disse patentene bryter med europeiske patentregler fordi de patenterte produktene ikke er oppfinnelser, men snarere varer produsert ved hjelp av naturlige planteforedlingsprosesser. EPOs klageorgan behandler nå spørsmålet om flere av biopatentene skal erklæres ugyldige.

Justisdepartementet har uttalt at departementet ikke finner det riktig å komme med innsigelser og innspill til enkeltsaker som er til behandling i EPOs klageorgan. Bioteknologinemnda mener imidlertid at Norge kan og bør utnytte mulighetene til å påvirke utformingen av EPOs praksis i biopatentsaker bedre. Nemnda kommer derfor med fem anbefalinger for norsk EPO-politikk:

  1. Det bør vurderes å gjennomføre en evaluering av de foreløpige erfaringene fra det norske EPO-medlemskapet.
  2. Norge bør bruke mer aktivt de eksisterende mulighetene til å påvirke utformingen av EPOs patentpraksis.
  3. Norge bør, alene og sammen med andre land, arbeide for at EPOs praksis for å innvilge biopatenter skjerpes.
  4. Norge bør gå inn for at EPO ikke skal utbetale bonuser til sine ansatte, ettersom dette kan skape tvil om de ansattes upartiskhet ved behandling av patentsøknader.
  5. Patentstyret bør brukes mer aktivt som et bindeledd mellom norske myndigheter og EPO for å fremme Norges syn i patentorganisasjonen.

Les hele uttalelsen her: Norsk biopatentpolitikk i den europeiske patent-organisasjonen (EPO)

Siden ble opprettet: 04.07.2013. Siden ble oppdatert: 06.08.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter