04.07.2013

Etterlyser mer aktiv norsk biopatent-politikk

TomatBioteknologinemnda ber myndighetene være mer aktive i spørsmål om patentering av biologisk materiale, og kommer med fem anbefalinger for norsk biopatent-politikk i den europeiske patentorganisasjonen (EPO).

Norge undertegnet den europeiske patentkonvensjonen (EPC) i 2008, og ble dermed medlem av den europeiske patentorganisasjonen EPO. Med dette fikk EPO rett til å innvilge patenter med gyldighet i Norge.

De siste årene har det foregått flere debatter i Europa om EPOs innvilgelse av patenter på biologisk materiale. Organisasjonen har blant annet innvilget patenter på virusresistent melon og en tomat med redusert vanninnhold. Kritikere hevder at disse patentene bryter med europeiske patentregler fordi de patenterte produktene ikke er oppfinnelser, men snarere varer produsert ved hjelp av naturlige planteforedlingsprosesser. EPOs klageorgan behandler nå spørsmålet om flere av biopatentene skal erklæres ugyldige.

Justisdepartementet har uttalt at departementet ikke finner det riktig å komme med innsigelser og innspill til enkeltsaker som er til behandling i EPOs klageorgan. Bioteknologinemnda mener imidlertid at Norge kan og bør utnytte mulighetene til å påvirke utformingen av EPOs praksis i biopatentsaker bedre. Nemnda kommer derfor med fem anbefalinger for norsk EPO-politikk:

  1. Det bør vurderes å gjennomføre en evaluering av de foreløpige erfaringene fra det norske EPO-medlemskapet.
  2. Norge bør bruke mer aktivt de eksisterende mulighetene til å påvirke utformingen av EPOs patentpraksis.
  3. Norge bør, alene og sammen med andre land, arbeide for at EPOs praksis for å innvilge biopatenter skjerpes.
  4. Norge bør gå inn for at EPO ikke skal utbetale bonuser til sine ansatte, ettersom dette kan skape tvil om de ansattes upartiskhet ved behandling av patentsøknader.
  5. Patentstyret bør brukes mer aktivt som et bindeledd mellom norske myndigheter og EPO for å fremme Norges syn i patentorganisasjonen.

Les hele uttalelsen her: Norsk biopatentpolitikk i den europeiske patent-organisasjonen (EPO)

Siden ble opprettet: 04.07.2013. Siden ble oppdatert: 06.08.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter