04.07.2013

Norske genressurser skal komme fellesskapet til gode

Laks

Foto: Istockphoto

Bioteknologinemnda ber myndighetene sikre at genressursene i norske planter og husdyr forvaltes til fellesskapets beste.

 Norge har tradisjon for langsiktig arbeid med planteforedling, og innenfor husdyr- og fiskeavl er norske selskaper internasjonalt ledende. Norsk avl på storfe og svin er drevet av samvirkeselskapene Geno og Norsvin, som eksporterer genmateriale til mange land.

Den norske oppdrettsfisk-genetikken eies imidlertid i hovedsak av børsnoterte selskaper som når som helst kan selges til utlandet. Eksempler på slike salg finnes allerede: Det tyske fjærfegenetikk-selskapet EW Group eier nå over 90 prosent av det norske fiskegenetikk-selskapet AquaGen.

Bioteknologinemnda mener at tanken om at enkelte naturressurser skal tilhøre fellesskapet har stått sentralt i utviklingen av den norske velferdsstaten det siste hundreåret. Hjemfallsretten for vannfall og bergverk samt den nasjonale råderetten over fiske-, olje-, og gassressurser har vært avgjørende for den norske velstandsutviklingen i perioden. Myndighetene bør arbeide for at genmaterialet i planter og dyr i Norge også forvaltes som en nasjonal ressurs til beste for fellesskapet.

Bioteknologinemnda ber derfor om at myndighetene utreder ulike strategier for å sikre at genressursene som er skapt gjennom det langvarige arbeidet med husdyr- og fiskeavl og planteforedling i Norge, forvaltes til fellesskapets beste. Det er viktig å bevare tilgangen til de genetiske ressursene som videre foredling og avl i Norge avhenger av, spesielt når verden står overfor klimaendringer og befolkningsvekst som tilsier at mer marginale dyrkningsområder må tas i bruk. Strategiene bør også inkludere planer for forskningsfinansiering og næringsutvikling, slik at de norske genressursene kan videreutvikles og gjøres enda mer attraktive for eksport.

Les hele uttalelsen her: Forvaltning av foredlede genressurser i norske planter og husdyr

Siden ble opprettet: 04.07.2013. Siden ble oppdatert: 06.08.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter