04.07.2013

Norske genressurser skal komme fellesskapet til gode

Laks

Foto: Istockphoto

Bioteknologinemnda ber myndighetene sikre at genressursene i norske planter og husdyr forvaltes til fellesskapets beste.

 Norge har tradisjon for langsiktig arbeid med planteforedling, og innenfor husdyr- og fiskeavl er norske selskaper internasjonalt ledende. Norsk avl på storfe og svin er drevet av samvirkeselskapene Geno og Norsvin, som eksporterer genmateriale til mange land.

Den norske oppdrettsfisk-genetikken eies imidlertid i hovedsak av børsnoterte selskaper som når som helst kan selges til utlandet. Eksempler på slike salg finnes allerede: Det tyske fjærfegenetikk-selskapet EW Group eier nå over 90 prosent av det norske fiskegenetikk-selskapet AquaGen.

Bioteknologinemnda mener at tanken om at enkelte naturressurser skal tilhøre fellesskapet har stått sentralt i utviklingen av den norske velferdsstaten det siste hundreåret. Hjemfallsretten for vannfall og bergverk samt den nasjonale råderetten over fiske-, olje-, og gassressurser har vært avgjørende for den norske velstandsutviklingen i perioden. Myndighetene bør arbeide for at genmaterialet i planter og dyr i Norge også forvaltes som en nasjonal ressurs til beste for fellesskapet.

Bioteknologinemnda ber derfor om at myndighetene utreder ulike strategier for å sikre at genressursene som er skapt gjennom det langvarige arbeidet med husdyr- og fiskeavl og planteforedling i Norge, forvaltes til fellesskapets beste. Det er viktig å bevare tilgangen til de genetiske ressursene som videre foredling og avl i Norge avhenger av, spesielt når verden står overfor klimaendringer og befolkningsvekst som tilsier at mer marginale dyrkningsområder må tas i bruk. Strategiene bør også inkludere planer for forskningsfinansiering og næringsutvikling, slik at de norske genressursene kan videreutvikles og gjøres enda mer attraktive for eksport.

Les hele uttalelsen her: Forvaltning av foredlede genressurser i norske planter og husdyr

Siden ble opprettet: 04.07.2013. Siden ble oppdatert: 06.08.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter