Sprøyte og medisinflaskerKan fri deling av forskningsdata gi bedre global helse? Bioteknologinemnda inviterte til åpne møter i Oslo 21. oktober, Trondheim 22. oktober og Tromsø 23. oktober.

Arrangementene var gratis og åpne for alle.
Se video fra møtet i Trondheim

Må nye medisiner nødvendigvis være dyre og patenterte? Kan vi se for oss en annen type medisinforskning, basert på tanken om at fem tusen hoder tenker bedre enn fem? Hvorfor forskes det ikke mer på sykdommer som malaria og tuberkulose, som tar livet av millioner i fattige land? Dette er noen av spørsmålene Bioteknologinemnda ønsker å sette på dagsorden når vi inviterer den indiske professoren og entreprenøren Samir Brahmachari til å holde foredraget Open Source Drug Discovery as an Innovative Model for Affordable Healthcare for All i Oslo, Trondheim og Tromsø 21.–23. oktober.

Brahmachari er sjefsmentor for det India-baserte prosjektet Open Source Drug Discovery (OSDD), som har som ambisjon å utvikle bedre og billigere medisiner mot sykdommer som særlig rammer fattige land. OSDD er et åpent, internasjonalt forskningssamarbeid hvor alle som ønsker, kan bidra til forskningen gjennom en internettportal. Medisinene OSDD utvikler, skal selges rimelig som generiske produkter. OSDD har allerede oppnådd imponerende forskningsresultater, og har publisert i internasjonale topptidsskrifter.

I foredragene sine skal Brahmachari fortelle om en ny måte å drive medisinsk forskning på, og om visjonen om gode og rimelige helsetjenester for hele verdens befolkning. Målgruppen er alle som er interessert i global helse, innovativ forskning eller nord/sør-spørsmål.

Oslo, mandag 21. oktober
Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, auditorium 2, 21. oktober kl. 15:30 –17:00
Arrangører: Bioteknologinemnda og LEVE.
Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge, Oslo Cancer Cluster, Legemiddelindustrien, Biologisk Fagutvalg og UAEM Norge.
Møtet er gratis og åpent for alle. Enkel servering etter møtet.

Trondheim, tirsdag 22. oktober
NTNU, LA21, Laboratoriesenteret, Campus Øya, 22. oktober kl. 11:15 –13:00
Arrangører: Bioteknologinemnda og NTNU Tematisk satsingsområde Medisinsk teknologi.
Samarbeidspartnere: NTNU Technology Transfer, Volvox&Alkymisten og Biologer uten grenser.
Møtet er gratis og åpent for alle. Enkel servering etter møtet.
Se video fra møtet

Tromsø, onsdag 23. oktober
Universitetet i Tromsø, Store auditorium, Helsemedisinsk fakultet, 23. oktober kl. 14:15–15:45
Arrangører: Bioteknologinemnda og Institutt for medisinsk biologi.
Samarbeidspartnere: GenØk, Norinnova, Biotech North, Marbank, Barents Biocentre og Helix.
Møtet er gratis og åpent for alle. Enkel servering etter møtet.

Portrett av BramachariProfessor Samir Brahmachari er biofysiker og direktør for det indiske Council of Scientific & Industrial Research. Han er også departementsråd i det indiske Vitenskaps- og teknologidepartementet og sjefsmentor for Open Source Drug Discovery. Brahmachari har forsket og publisert i flere tiår i skjæringspunktet mellom biologi, genetikk og informasjonsteknologi, og er en etterspurt foredragsholder internasjonalt.