29.10.2013

Frisk debatt om medisinutvikling

Stående paneldeltakere

Debattpanelet i Trondheim: Gunn-Berit Neergård (sykepleierstudent), Bjørn Gustafsson (dekan), Berit Johansen (biologiprofessor), Eivind Andersen (fra NTNU Technology Transfer), Henrik Lund (fra Oslo Cancer Cluster), Samir Brahmachari, Lars Kristian Selbekk (lærerstudent og medlem av Biologer uten grenser) og Elise Leiten (legestudent og leder av Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) i Bergen). Foto: NTNU

Samir Brahmacharis initiativ for bedre og billigere medisiner til verdens fattige møtte både ros og kritiske innvendinger under Bioteknologinemndas åpne møter i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Av Hallvard Kvale Svenbalrud i tidsskriftet GENialt

Professor Samir Brahmachari er nå tilbake i den indiske hovedstaden Delhi etter en travel rundtur i Norge forrige uke. På invitasjon fra Bioteknologinemnda besøkte Brahmachari Oslo, Trondheim og Tromsø for å holde foredraget Open Source Drug Discovery as an Innovative Model for Affordable Healthcare for All. Til sammen kom omtrent 350 tilhørere for å få med seg Brahmacharis foredrag og de etterfølgende paneldebattene. I tillegg ga han intervjuer til pressen, og var gjest i NRKs utenriksmagasin Urix.

En av Bioteknologinemndas oppgaver er å engasjere allmennheten, ved å informere og skape debatt om bruk av bioteknologi og genteknologi. I Bioteknologinemndas mandat heter det blant annet at nemnda skal belyse spørsmål som er særlig viktig i et Nord/Sør-perspektiv. Dette inkluderer blant annet spørsmål knyttet til global helse, og til genmodifisert mat.

Malaria og tuberkulose

Ved å invitere Brahmachari til Norge, ønsket Bioteknologinemnda å starte en debatt om hvorvidt nyskapende bruk av bioteknologi og andre forskningsfelt kan bidra til å redusere kostnadene ved å utvikle nye medisiner. Dyre medisiner er et av de største hindrene for å sikre verdens fattigste tilfredsstillende helsetjenester. For sykdommer som malaria og tuberkulose, som i all hovedsak rammer fattige, er mulighetene for inntjening så små at det ikke lønner seg for medisinselskapene å forske på medisiner mot disse sykdommene. Kan det hende løsningen på dette problemet er å tenke nytt rundt måten man organiserer forskningen på?

Brahmacharis initiativ for å skaffe bedre og billigere helsetjenester til fattige land, heter Open Source Drug Discovery (OSDD). OSDD er et open source-forskningssamarbeid hvor studenter verden over samarbeider med forskere gjennom en internettportal for å utvikle bedre og billigere medisiner mot sykdommer som tuberkulose og malaria. Gjennom dette systemet senkes terskelen for å inkludere unge forskere i avansert forskning, og studenter som kommer med særlig verdifulle bidrag til forskningen får status som medforfattere på de vitenskapelige artiklene OSDD publiserer. Dersom OSDD lykkes med medisinutviklingen, skal medisinene lisenseres for rimelig masseproduksjon. Ved at flere produsenter får lisens til å produsere medisinene, skal det etableres priskonkurranse som presser prisene nedover.

Kostbare forsøk

I foredragene sine fortalte Brahmachari om visjonen bak OSDD, og om hvordan de organiserer det praktiske arbeidet i prosjektet. I paneldebattene som fulgte, ble foredraget kommentert og diskutert av fagpersoner med ulik bakgrunn. Representanter fra legemiddelindustrien og fra universitetenes Technology Transfer Office (som arbeider med kommersialisering av forskning) var invitert for å diskutere hvorvidt OSDD-modellen kan være økonomisk levedyktig. Forskere fra fagfelt som biologi, medisin og kjemi kommenterte mulige fordeler og ulemper med å organisere forskningen i åpne nettverk, slik OSDD gjør. I tillegg satt det også studentrepresentanter i alle panelene, for å presentere synspunktene til fremtidens forskere.

Mange av paneldeltakerne var positive til OSDDs arbeid, men det ble også stilt kritiske spørsmål. Paneldeltakere i både Oslo, Trondheim og Tromsø påpekte at strenge sikkerhetskrav for medisiner gjør at legemiddelselskapene må gjennomføre store og kostbare kliniske forsøk før et nytt legemiddel kan bli godkjent. Langt fra alle lot seg overbevise av Brahmacharis påstand om at OSDD vil være i stand til å gjennomføre tilfredsstillende kliniske forsøk til en brøkdel av prisen. Derimot var det bred enighet om at OSDDs arbeidsform var en interessant modell for å organisere forskning på en rimelig og effektiv måte. Spesielt tok studentene til orde for at samarbeidsprosjekter etter OSDD-modellen kan integrere studentenes mastergradsarbeid bedre i den pågående forskningen ved universitetene.

Alle som tok ordet på de åpne møtene var enige om betydningen av å innlede en åpen debatt om disse viktige spørsmålene knyttet til medisinutvikling og global helse.  Brahmachari gjennomførte i løpet av tiden i Norge også et møte med representanter fra Forskningsrådet. Kanskje tente dette gnisten til et fremtidig norsk-indisk forskningssamarbeid om medisinutvikling?

Se video fra det åpne møtet i Trondheim

Siden ble opprettet: 29.10.2013. Siden ble oppdatert: 20.11.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter