Publisert: 21. oktober 2013

 

Portrett ved vindu
Professor Samir Brahmachari. Foto: Andreas Tjernshaugen

– Alle mennesker har rett til helsetjenester de har råd til, sier den indiske professoren Samir Brahmachari. Denne uka holder han foredrag i Oslo, Trondheim og Tromsø om drømmen om å utrydde tuberkulose og malaria ved hjelp av nyskapende forskning.

Av Hallvard Kvale Svenbalrud i tidsskriftet GENialt.

Må nye medisiner være dyre og patenterte? Kan vi oppnå bedre og billigere helsetjenester for alle ved å kombinere de siste tiårenes nyvinninger innen bioteknologi og informasjonsteknologi? Verdens Helseorganisasjon anslår at rundt to millioner mennesker døde av tuberkulose og malaria i 2011, hovedsakelig i fattige land. Allikevel er det mer lønnsomt å lage medisiner mot livsstilssykdommer i vestlige land enn å bekjempe sykdommene som tar livet av verdens fattige.

For å belyse behovet for nytenkning i arbeidet for global helse, arrangerer Bioteknologinemnda denne uka åpne møter med den indiske professoren og open source-pionéren Samir Brahmachari i Oslo, Trondheim og Tromsø. Brahmachari skal fortelle om sitt arbeid med prosjektet Open Source Drug Discovery (OSDD). OSDD er et forskningssamarbeid med mål om å utvikle bedre og billigere medisiner mot sykdommer som tuberkulose og malaria. Arbeidet gjøres ved hjelp av såkalt open source-forskning – ved at forskere og studenter verden over samarbeider og deler kunnskap og forskningsresultater åpent gjennom en internettportal.  Medisinene OSDD utvikler skal gjøres tilgjengelig for rimelig masseproduksjon, uten patentbeskyttelse som begrenser hvem som kan selge dem.

– Jeg tror at enhver idé som er bidrar til en bedre verden, enten det er å motvirke klimaendringene eller å utvikle medisiner mot tuberkulose, sannsynligvis vil være vellykket som et open source-prosjekt, sier Brahmachari til GENialt. – Det fundamentale poenget er at vi må motivere de yngre generasjonene til å bidra. OSDDs åpne modell tiltrekker seg både talentfulle og erfarne forskere som vi ikke kjenner til fra før. Jeg mener virkelig at open source-forskning er fremtiden.

– Hvordan vil du beskrive OSDD til noen som ikke har hørt om prosjektet før?

– OSDD driver ganske enkelt med medisinforskning i et åpent fellesskap, hvor unge forskere oppfordres til å delta. Dette står i motsetning til legemiddelskapene, hvor forskningen er preget av hemmelighold. Grunnen til at tuberkulose ble valgt som den første sykdommen vi prioriterte, er at tuberkulose fortsatt er en dødelig trussel i mange land. I India alene dør nesten tusen mennesker av tuberkulose hver dag.

– Hvorfor har det ikke blitt forsket mer på sykdommer som tuberkulose og malaria tidligere?

– Svaret er mangel på avkastning. Markedspotensialet for medisiner mot sykdommer som tuberkulose er på rundt tre hundre millioner dollar, mens legemiddelselskapene kun er interesserte i sykdommer som har et markedspotensiale på minst en milliard dollar. Derfor produserer selskapene lønnsomme medisiner mot livsstilssykdommer, mens sykdommer som tuberkulose og malaria blir neglisjert.

– OSDD skal ikke bruke patenter for å begrense hvem som kan selge medisinene dere utvikler. Hva tenker du om patentenes rolle i legemiddelforskningen?

– Jeg mener veldig bestemt at alle mennesker har rett på helsetjenester som de har råd til. Vi må ha et balansert syn på forholdet mellom helse som en individuell rettighet og helse som forretning. Patenter bør brukes til å beskytte oppfinnerens intellektuelle rettigheter, ikke for å beskytte investorenes interesser. Å tjene penger på sine intellektuelle rettigheter er akseptabelt, men å drive ågervirksomhet for å tjene penger på et annet menneskes sykdom er ikke akseptabelt.

– Hva regner du som OSDDs største suksesser?

– At vi har klart å bringe sammen noen av de beste hodene innen medisinforskning rundt om i verden, og inspirere unge forskere til å drive open source-forskning til beste for fellesskapet. Vi har over 7600 registrerte deltakere fra mer enn 130 land, hvorav 10-15 prosent er aktive deltakere. OSDD har lyktes i å introdusere mange unge hoder for avansert vitenskap ved å gi dem tilgang til fasiliteter som supercomputere, som ellers ikke ville vært tilgjengelige for dem.

– Hva vil du snakke om i foredragene dine i Norge?

– Jeg vil snakke om drømmene og lidenskapen som OSDD vekker i meg. Jeg har funnet ut at når du ønsker å gjøre noe stort for fellesskapets beste, vil både finansielle og intellektuelle ressurser finne en måte å nå frem til deg på. I tillegg vil jeg forklare hvordan OSDD-modellen virker. Jeg tror at denne modellen er den mest kostnadseffektive innovasjonen som India kan gi til verden. Verdens borgere, særlig de unge, kan ta i bruk denne modellen og drive ytterligere nyskapning for fellesskapets beste. Dette tror jeg også nordmenn kan bidra til.

Klikk her for mer informasjon og påmelding til møtene med Samir Brahmachari