Publisert: 12. november 2013

Fargelagt bilde fra elektronmikroskop av celler.
Hvit blodcelle angriper antibiotikaresistente stafylokokk-bakterier. Elektronmikroskopbilde fra USAs National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Er antibiotikaresistens den største helsetrusselen i vårt århundre?

Bioteknologinemnda, Universitetet i Tromsø, GenØk og NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober inviterer til  «lang lunsj» i Tromsø 6. desember.

Oppdagelsen av antibiotika for snart hundre år siden revolusjonerte muligheten for medisinsk behandling. Nå blir stadig flere sykdomsframkallende bakterier motstandsdyktige mot antibiotika. I Europa dør 25 000 personer årlig av infeksjoner som skyldes antibiotikaresistente bakterier.

Hvordan påvirkes den mikrobielle økologien av feil bruk av antibiotika eller overforbruk innen helsevesen og landbruk? Hvilken betydning har genmodifiserte planter (GMO) med gener for antibiotikaresistens? Hvilke konsekvenser kan antibiotikaresistens få for menneskers helse, dyrehelse og økosystemene rundt oss? Og hva kan vi gjøre for å stanse fremveksten av resistente mikroorganismer?

Møtet er gratis og åpent for alle.

Påmelding på grunn av enkel lunsjservering.

Tid og sted: fredag 6. desember kl. 11.00-14.00  i auditorium 3, Medisin og helsefagbygget, Universitetet i Tromsø.

Program:

10.45 – Enkel servering ved oppmøte

11.00 – Velkommen og introduksjon. Professor Ørjan Olsvik, GenØk og Universitetet i Tromsø

11.15 – Mikrober, tarm og miljø. Professor Tore Midtvedt, Karolinska Institutet, Sverige

11.30 – Mekanismer for spredning av antibiotikaresistens. Dekan og professor Arnfinn Sundsfjord, Universitetet i Tromsø

11.45 – Antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt. Professor og avdelingsoverlege  Gunnar Skov Simonsen, Universitetet i Tromsø og NORM- Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

12.00 – Antibakteriell resistens og forbruk av antibiotika i veterinærmedisin. Forsker Anne Margrete Urdahl, Veterinærinstituttet

12.15 – Lunsj

12.45 – Antibiotikaresistens  og genmodifiserte organismer (GMO). Professor Kåre Magne Nielsen, Universitetet i Tromsø og medlem av European Food Safety Authority´s GMO-gruppe

13.00 – Regelverk og internasjonale avtaler. Seniorrådgiver Kjersti Nilsen Barkbu, Mattilsynet

13.15 – GMO-søknader: regelverk og behandlingspraksis i Norge. Seniorrådgiver Casper Linnestad, Miljøverndepartementet

13.30 – Paneldebatt og diskusjon med salen. Ordstyrer: Ørjan Olsvik

13.55 – Avslutning. Direktør Sissel Rogne, Bioteknologinemnda

Logo Universitetet i Tromsø

Logo GenøkLogo Universitetssykehuset Nord-Norge