19.11.2013

Genmodifisert brudebukett?

Nellikar i to lilla-nyansar

Genmodifiserte nellikar av merket Moonlite. Foto: Kristofer Vamling

Genmodifisert nellik er til sals i norske blomsterbutikkar. No vurderer myndigheitene å godkjenne enda ein sort.

Av Andreas Tjernshaugen i tidsskriftet GENialt

Om du ikkje arbeider på laboratorium, er avskorne nellikar truleg den einaste genmodifiserte organismen du vil treffe på her i landet. Genmodifiserte, lilla nellikar av merket Moonlite er til sals i norske blomsterbutikkar. Nellikane er importerte. Hagenellik blir ikkje dyrka for produksjon av snittblomster i Noreg.

Det er også ei rekkje andre genmodifiserte nelliksortar som er godkjende for marknadsføring som snittblomster.

No har Miljødirektoratet invitert til høyring om ein ny, genmodifisert nelliksort. Viss EU godkjenner denne nelliken for import, må regjeringa bestemme om han også skal godkjennast i Noreg. Nelliken er genmodifisert med gen frå petunia og fiol som gir lilla farge på blomstrane. Det er også sett inn eit gen frå tobakk som gjer nelliken resistent mot sprøytemiddel med klorsulfuron. Sprøytemidla blir nytta til å velje ut dei plantane som har vorte genmodifiserte under utviklinga av plantesorten, og skal ikkje nyttast i produksjonen.

Det er det australske firmaet Florigene som står bak både Moonlite-nellikane og den nye nelliksorten SHD-27531-4, som no skal vurderast.

Bioteknologinemnda har nyleg stilt ei rekkje spørsmål om den nye nelliken som nemnda meiner produsenten bør svare på før myndigheitene tar stilling til søknaden.

Lilla nellik med engelsk tekst som opplyser om at planten er genmodifisert

Slik var genmodifiserte nellikar merka i ein svensk blomsterbutikk for nokre år sidan. Foto: Casper Linnestad

Bioteknologinemnda har tidlegare uttalt seg om genmodifisert nellik med endra blomsterfarge ved fleire høve, sist om sorten Moonlite i 2008. Da meinte nemnda at denne nelliksorten ikkje utgjorde nokon fare for helse og miljø.

Eit fleirtal i Bioteknologinemnda på 11 av 17 medlemmer tilrådde derfor å godkjenne import av snittblomster frå Moonlite. Mindretalet meinte nelliken likevel ikkje burde få godkjenning fordi den ikkje hadde nokon klar samfunnsnytte.

LES MEIR: Bioteknologinemndas spørsmål om nelliken

Siden ble opprettet: 19.11.2013. Siden ble oppdatert: 03.02.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter