20.11.2013

KLADD: NEMNDSOVERSIKT

Bioteknologinemndas samansetning

Nemnda er oppnemnd for perioden 1. august 2008 til 1. juli 2012. Denne nemnda blei først oppnemnd for perioden 1. august 2008 til 1. juli 2012. Medlemmene blei så oppnemnde på nytt for perioden fram til 1. juli 2013. Det skjedde i samband med at Bioteknologinemnda blei evaluert i 2012.

Sjå pressemeldinga frå Helsedepartementet.
Tidlegare nemndssamansetningar.

Nemnda består av 21 medlemer, der 13 er personleg oppnemnde medlemer, mens 8 av medlemmene er oppnemnde på forslag frå ulike organisasjonar; i tillegg er det observatørar frå 8 departement.

Medlemene vart oppnemnde av regjeringa Stoltenberg.

Personleg oppnemnde medlemer

Lars Ødegård Lars Ødegård – Leder Spesialrådgiver i Norges Handikapforbund
Kristin Eiklid Kristin Eiklid Seksjonsleder, Ullevål universitetssykehus
Torunn Fiskerstrand Torunn Fiskerstrand Overlege, Senter for medisinsk Genetikk og Molekylærmedisin, Haukeland Sykehus
Njål Høstmælingen Njål Høstmælingen Forsker, Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Sara Kahsay Sara Kahsay Jordmor, Ullevål universitetssykehus
Ingvild Riisberg Ingvild Riisberg Klima- og Forurensingsdirektoratet.
Torleiv Ole Rognum Torleiv Ole Rognum Professor i rettsmedisin, Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo
Anne Synnøve Røsvik Anne Synnøve Røsvik Førsteamanuensis, Høgskolen i Ålesund
Berge Solberg Berge Solberg Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU
Arne Sunde Arne Sunde ProfessorII ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU og leder ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital
Even Søfteland Even Søfteland Daglig leder CapMare AS
Even Søfteland Terje Traavik Professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø
Odd Vangen Odd Vangen Professor i husdyravl og -genetikk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medlemer oppnemnde etter forslag frå organisasjonar

Thor Amlie Thor Amlie Representant fra Næringslivets Hovedorganisasjon og fagsjef Norsk Industri
Liv Helene Arum Liv Helene Arum – Nestleder Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 Dagny Johnson Hov Dagny Johnson Hov Representant fra Norges Naturvernforbund.
Studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus (dr.art.).
 Ali Reza Tirna Ali Reza Tirna Representant fra Landsorganisasjonen.
Yrkeshygieniker i LO.
Knut Hjelt Knut Hjelt Representant fra Norges Fiskarlag og FHL Havbruk.
Fagsjef havbruk, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).
Jacob E. Wang Jacob Edward Wang Representant fra Norges forskningsråd.
Spesialrådgiver Norges forskningsråd.
Bell Batta Torheim Bell Batta Torheim Representant fra Utviklingsfondet.
Seniorrådgiver Utviklingsfondet.
Toril Wikesland Toril Wikesland Representant for faglagene i landbruket, Norges Bondelag og Norges bonde – og småbrukarlag.
Organisasjonssjef Akershus Bondelag.

Siden ble opprettet: 20.11.2013. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Flere nyheter

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

I GENialt: Kan rundormen vise oss veien til sunn aldring?

12.05.2020

Forskere har identifisert proteiner som fremskynder utvikling av.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter