20.11.2013

KLADD: NEMNDSOVERSIKT

Bioteknologinemndas samansetning

Nemnda er oppnemnd for perioden 1. august 2008 til 1. juli 2012. Denne nemnda blei først oppnemnd for perioden 1. august 2008 til 1. juli 2012. Medlemmene blei så oppnemnde på nytt for perioden fram til 1. juli 2013. Det skjedde i samband med at Bioteknologinemnda blei evaluert i 2012.

Sjå pressemeldinga frå Helsedepartementet.
Tidlegare nemndssamansetningar.

Nemnda består av 21 medlemer, der 13 er personleg oppnemnde medlemer, mens 8 av medlemmene er oppnemnde på forslag frå ulike organisasjonar; i tillegg er det observatørar frå 8 departement.

Medlemene vart oppnemnde av regjeringa Stoltenberg.

Personleg oppnemnde medlemer

Lars Ødegård Lars Ødegård – Leder Spesialrådgiver i Norges Handikapforbund
Kristin Eiklid Kristin Eiklid Seksjonsleder, Ullevål universitetssykehus
Torunn Fiskerstrand Torunn Fiskerstrand Overlege, Senter for medisinsk Genetikk og Molekylærmedisin, Haukeland Sykehus
Njål Høstmælingen Njål Høstmælingen Forsker, Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Sara Kahsay Sara Kahsay Jordmor, Ullevål universitetssykehus
Ingvild Riisberg Ingvild Riisberg Klima- og Forurensingsdirektoratet.
Torleiv Ole Rognum Torleiv Ole Rognum Professor i rettsmedisin, Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo
Anne Synnøve Røsvik Anne Synnøve Røsvik Førsteamanuensis, Høgskolen i Ålesund
Berge Solberg Berge Solberg Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU
Arne Sunde Arne Sunde ProfessorII ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU og leder ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital
Even Søfteland Even Søfteland Daglig leder CapMare AS
Even Søfteland Terje Traavik Professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø
Odd Vangen Odd Vangen Professor i husdyravl og -genetikk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medlemer oppnemnde etter forslag frå organisasjonar

Thor Amlie Thor Amlie Representant fra Næringslivets Hovedorganisasjon og fagsjef Norsk Industri
Liv Helene Arum Liv Helene Arum – Nestleder Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 Dagny Johnson Hov Dagny Johnson Hov Representant fra Norges Naturvernforbund.
Studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus (dr.art.).
 Ali Reza Tirna Ali Reza Tirna Representant fra Landsorganisasjonen.
Yrkeshygieniker i LO.
Knut Hjelt Knut Hjelt Representant fra Norges Fiskarlag og FHL Havbruk.
Fagsjef havbruk, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).
Jacob E. Wang Jacob Edward Wang Representant fra Norges forskningsråd.
Spesialrådgiver Norges forskningsråd.
Bell Batta Torheim Bell Batta Torheim Representant fra Utviklingsfondet.
Seniorrådgiver Utviklingsfondet.
Toril Wikesland Toril Wikesland Representant for faglagene i landbruket, Norges Bondelag og Norges bonde – og småbrukarlag.
Organisasjonssjef Akershus Bondelag.

Siden ble opprettet: 20.11.2013. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter