07.11.2013

Støtter navneskifte til Bioteknologirådet

Et flertall i Bioteknologinemnda med unntak av ett medlem støtter forslaget om å endre organets navn til Bioteknologirådet.

Forslaget kom før sommeren i et høringsnotat utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet.

Flertallet i Bioteknologinemnda mener at departementets forslag til navn har flere fordeler. Det reflekterer mandatet og arbeidsoppgavene, det er lett å skrive og greit å uttale. Navneendringen blir ikke stor, slik at Bioteknologinemnda som merkevare ikke vil svekkes merkbart. At det engelske navnet kan forbli uendret, er også en fordel.

Svakheten ved navnet er at det kan ligne for mye på Teknologirådet. Derfor har nemndaogså drøftet andre alternativer. Konklusjonen til flertallet er at departementets forslag er akseptabelt.

Bioteknolognemndas medlem Ali Reza Tirna går inn for å bevare dagens navn. Medlemmet mener at når man først går til det skritt å endre navnet, med alle de ulempene det innebærer, må man ha større perspektiver enn de juridiske assosiasjonene knyttet til ordet nemnd kontra råd. Departementets forslag til nytt navn genererer nye problemer som rammer publikum ved å skape forvirring og vanskeligheter med å finne frem.

Den foreslåtte endringen av Bioteknologinemndas navn krever endring i bioteknoloigloven og genteknologiloven. Høringen tar også opp spørsmålet om en ny forskrift for Bioteknologinemnda.

LES MER:
Bioteknologinemndas uttalelse
Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet

 

 

Siden ble opprettet: 07.11.2013. Siden ble oppdatert: 20.11.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter