07.11.2013

Støtter navneskifte til Bioteknologirådet

Et flertall i Bioteknologinemnda med unntak av ett medlem støtter forslaget om å endre organets navn til Bioteknologirådet.

Forslaget kom før sommeren i et høringsnotat utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet.

Flertallet i Bioteknologinemnda mener at departementets forslag til navn har flere fordeler. Det reflekterer mandatet og arbeidsoppgavene, det er lett å skrive og greit å uttale. Navneendringen blir ikke stor, slik at Bioteknologinemnda som merkevare ikke vil svekkes merkbart. At det engelske navnet kan forbli uendret, er også en fordel.

Svakheten ved navnet er at det kan ligne for mye på Teknologirådet. Derfor har nemndaogså drøftet andre alternativer. Konklusjonen til flertallet er at departementets forslag er akseptabelt.

Bioteknolognemndas medlem Ali Reza Tirna går inn for å bevare dagens navn. Medlemmet mener at når man først går til det skritt å endre navnet, med alle de ulempene det innebærer, må man ha større perspektiver enn de juridiske assosiasjonene knyttet til ordet nemnd kontra råd. Departementets forslag til nytt navn genererer nye problemer som rammer publikum ved å skape forvirring og vanskeligheter med å finne frem.

Den foreslåtte endringen av Bioteknologinemndas navn krever endring i bioteknoloigloven og genteknologiloven. Høringen tar også opp spørsmålet om en ny forskrift for Bioteknologinemnda.

LES MER:
Bioteknologinemndas uttalelse
Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet

 

 

Siden ble opprettet: 07.11.2013. Siden ble oppdatert: 20.11.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter