Publisert: 10. desember 2013

Laboratorium

Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet i Oslo og Bioteknologinemnda inviterer til:

Etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere 2014

Det blir foredrag om blant annet stamceller, vaksiner, genmodifiserte planter og økologi, moderne planteforedling m.m., i tillegg til etiske problemstillinger knyttet til temaene. Det blir også en praktisk del på laboratorium. Som tidligere år har vi omvisning på forskningslaboratorier. Kurset gir faglig påfyll, inspirasjon og praktiske tips til lærere som underviser i biologi og naturfag i videregående skole.

Arrangører: Bioteknologinemnda og Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet i Oslo.

Tid: 30. og 31. januar 2014. Start 30. januar kl. 09.30. Slutt 31. januar kl. 16.00.

Sted: Universitetet i Oslo, Kristine Bonnevies hus, Blindernveien 31, Auditorium 2.

Målgruppe: Lærere i videregående skole som underviser i naturfag og biologi 1 og 2.

Pris: 1200 kr. Forelesninger, laboratorieforsøk, omvisning på forskningslaboratorier, lunsj og kaffe/te er inkludert i prisen.

Påmelding: Innen 21. januar 2014. Påmelding og betaling via denne lenken. Påmeldingen åpner 1. januar.

Kursansvarlige:

Tone Fredsvik Gregers og Kristin Glørstad Tsigaridas, Skolelaboratoriet for biologi – Universitetet i Oslo
E-post: t.f.gregers[at]ibv.uio.no
Tlf: 22 85 61 83

Audrun Utskarpen og Rune Kjeken, Bioteknologinemnda
E-post: audrun.utskarpen[at]bion.no
Tlf: 24 15 60 22

Program 30. januar 2014

Kristine Bonnevies hus, auditorium 2

09:30–10:00 Registrering. Kaffe/te og frukt.

10:00–10:05 Velkommen.
Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologinemnda

10:05–10:55 Genmodifiserte planter, sprøytemidler og økologi
Thomas Bøhn, professor, GenØk – Senter for biosikkerhet, Tromsø

10:55–11:10 Pause

11:10–1200 Risikovurdering og føre-var-prinsippet
Matthias Kaiser, professor, instituttleder, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

12:00–13:00 Lunsj

13:00–13:30 Påvisning og sporing av genmodifiserte organismer (GMO)
Arne Holst-Jensen, ph.d., seniorforsker, Seksjon for matbakteriologi og GMO, Veterinærinstituttet, Oslo

13:30–15:15 Praktisk del på laboratorium: Hvordan oppdage en GMO?
I Norge har vi ingen godkjente genmodifiserte matvarer. Mattilsynet tar stikkprøver for å kontrollere at matvarer ikke inneholder ulovlig GMO. I tillegg finnes det en rekke genmodifiserte organismer (GMO) i laboratoriene rundt om i forsknings-Norge. I denne øvelsen skal vi benytte teknikken PCR og gelelektroforese for å påvise genmodifiserte planter.

Tone Fredsvik Gregers og Kristin Glørstad Tsigaridas med flere, Skolelaboratoriet for biologi

15:15–17:15 Besøk på forskningslaboratorium.
Dere deles i fire grupper, som besøker hvert sitt laboratorium.
Hilde Nilsen, professor, Bioteknologisenteret
Melinka Butenko, ph.d., forsker / Reidunn Aalen, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
Gareth Griffiths, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
Margurethe Stenersen, seksjonsleder, Avdeling for familiegenetikk, Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning, Folkehelseinstituttet

17:15– Vi går ut og spiser på restaurant. Alle betaler selv.

Program 31. januar 2014

Kristine Bonnevies hus, auditorium 2

9:00–09:30 Genmodifiserte insekt – ein ny metode for vern mot sjukdommar og skadedyr?
Audrun Utskarpen, ph.d., seniorrådgivar, Bioteknologinemnda

09:30–10:20 Fenotype, genotype eller genom? Glimt frå moderne planteforedling
Åsmund Bjørnstad, professor, Institutt for plante- og miljøvitskap, Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

10:20–10:35 Pause

10:35–11:25 Vaksiner: biologiske mekanismer og etiske dilemmaer
Rune Kjeken, ph.d., seniorrådgiver, Bioteknologinemnda

11:25–11:55 Vaccibody – en norsk oppfinnelse fra idé til produkt
Ole Henrik Brekke, ph.d., CEO, firmaet Vaccibody

11:55–12:55 Lunsj

12:55–13:45 Stamceller og regenerativ medisin: kroppens fremtid
Joel Glover, professor, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

13:45–16:00 Praktisk del på laboratorium: Påvisning av HPV-antistoff ved hjelp av ELISA
HPV-vaksinen er det siste tilskuddet i barnevaksinasjonsprogrammet. For å teste om vaksinen setter i gang en immunrespons, vil legene undersøke hvorvidt personen som er vaksinert, danner antistoffer mot viruset. På denne lab-øvelsen benytter vi en godt etablert teknikk, ELISA, for påvisning av antistoffer mot HPV.

Tone Fredsvik Gregers og Kristin Glørstad Tsigaridas med flere, Skolelaboratoriet for biologi

16:00 Slutt

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen:

Vg1

  • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
  • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
  • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Biologi 1

  • gjere greie for korleis immunforsvaret og andre delar av infeksjonsforsvaret verkar

Biologi 2

  • gjere greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk, og korleis dei kan brukast i rettsmedisin og i studium av slektskap mellom individ og grupper av organismar
  • forklare korleis genmodifiserte organismar kan framstillast, drøfte korleis dette kan nyttast innanfor medisin, produksjon av mat og biologisk forsking, og kva følgjer dette kan ha for miljøet
  • gjere greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippa for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved val av ulike kjelder for stamceller