13.12.2013

Kristin Halvorsen ny leder for Bioteknologinemnda

HalvorsenTidligere kunnskapsminister og finansminister Kristin Halvorsen ble i statsråd i dag oppnevnt til leder for Bioteknologinemnda.

Kristin Halvorsen tar 1. januar over etter Lars Ødegård, som har ledet Bioteknologinemnda siden 2004. Ny nestleder er Bjørn Myskja, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.

Regjeringen oppnevnte også de øvrige medlemmene av nemnda for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

Regjeringen fremmer samtidig forslag for Stortinget om å endre navnet på Bioteknologinemnda til Bioteknologirådet.

LES MER: Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (Bioteknologiloven). Bioteknologinemnda er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Bioteknologinemnda skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

 

—-

Følgende medlemmer og varemedlemmer ble oppnevnt til Bioteknologinemnda fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017:

Leder:
Kristin Halvorsen, Oslo

Nestleder:
Professor Bjørn Kåre Myskja, Trondheim

Øvrige medlemmer:
Forskningsdirektør Nils Vagstad, Ås
Forsker Fern Elizabeth Wickson, Tromsø
Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo
Direktør Bernadette Nimal Kumar, Oslo
Seksjonsoverlege Torolf Holst-Larsen, Haugesund
Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo
Professor Gunnar Heiene, Oslo
Professor Raino S.E. Malnes, Oslo
Fagsjef Bente Sandvig, Bærum
Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
Student Birgit Lovise Røkkum Skarstein, Oslo
Forskningssjef Petter Frost, Bergen
Professor Inge Lorange Backer, Oslo

Varamedlemmer:
Professor Dag Inge Våge, Ås
Førsteamanuensis Terje Mesel, Kristiansand
Forsker og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen
Professor Ole Christian Fauchald, Bærum
Professor May Thorseth, Trondheim

 

Siden ble opprettet: 13.12.2013. Siden ble oppdatert: 18.12.2013

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter