Publisert: 30. mars 2014

Mikrofon
Foto: Scanstockphoto

Når, og på hvilke betingelser, er det presseetisk forsvarlig å omtale enkeltpersoners og familiers arveanlegg?

Gentester kan avdekke arvelig sykdomsrisiko. De kan også gi opplysninger om andre arvelige egenskaper og om slektskap. Medieoppslag blir stående for ettertiden. Nå inviterer Bioteknologinemnda til debatt om genetikk og presseetikk.

I panelet:
Lars Kristiansen, programredaktør NRK
Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund
Cecilie Rønnevig, juridisk fagdirektør Datatilsynet

Møteleder: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda

Begrenset antall plasser.

Trude Lorentzen som også skulle vært med i panelet er dessverre forhindret fra å delta.

Tid: Onsdag 2. april kl. 14–16

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Arrangør: Bioteknologinemnda

Møtet er gratis og åpent for alle, men vi ber om påmelding

Del gjerne invitasjonen på Facebook