Publisert: 10. mars 2014

Containarar
Foto: iStockphoto

Korleis kan styresmakter og næringsliv setje standardar som bidreg til berekraftig utvikling?

Mange aktørar i næringslivet arbeider med bransjestandardar eller interne retningslinjer for investeringar eller eiga drift. Bioteknologinemnda deltar i utviklinga av slike kriterium for å vurdere om genmodifiserte organismar (GMO) bidreg til berekraftig utvikling, slik den norske genteknologiloven krev. På møtet vil vi utveksle erfaringar og diskutere korleis vi best vurderer berekraft, og korleis krav til berekraft bør setjast ut i livet.

Innlegg ved representantar frå kapitalforvaltning, Bioteknologinemnda, oppdrettsnæringa og miljøorganisasjonar.

Tid: Torsdag 24. april kl. 14.00–16.00

Stad: Håndverkeren, Rosenkrantz’ gate 7, Oslo

Arrangør: Bioteknologinemnda

 

Panel

Kristin Halvorsen, leiar i Bioteknologinemnda ønsker velkommen

Einar Wathne, leiar i fiskefôrselskapet EWOS

Christine Tørklep Meisingset, leiar for berekraftforvalting i Storebrand Kapitalforvalting

Christoffer Ringnes Klyve, leiar for klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender

Elin Ersdal, investeringsdirektør i Norfund

Audrun Utskarpen, seniorrådgivar i Bioteknologinemnda

 

Møteleiar: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i Bioteknologinemnda

Les meir om Bioteknologinemnda sitt arbeid med berekraftig utvikling