Publisert: 30. mai 2014

For første gang tilbys gentester over disk i Norge.

Av Andreas Tjernshaugen i tidsskriftet GENialt

Avlang, fiolett pappeske med teksten "Selvtest for kvinner. Økt risiko for blodpropp ved inntak av østrogen"
Et av testsettene som selges på apotek. Foto: Andreas Tjernshaugen

Det er apotekkjeden Boots som nå selger fire ulike testsett for gener som forbindes med helseproblemer eller idrettsprestasjoner. Innholdet er en vattpinne som skal strykes på innsiden av kinnet, og en konvolutt som brukes til å sende inn prøven til et laboratorium i Sverige. Dessuten følger det med en personlig kode som trengs for å hente resultatet fra testselskapets nettside.

Fedme

En av testene omfatter fire gener som skal ha betydning for overvekt og fedme. Produsenten opplyser at prøvesvaret inneholder råd om hvordan man kan bedre kroppsmasseindeksen (BMI) og blodfettverdier gjennom endret kosthold og fysisk aktivitet.

– Det er i dag tvilsomt om slik testing for genetiske normalvarianter er til nytte. Fordi det finnes så mange ukjente faktorer som påvirker helserisiko, bør alle følge alminnelige råd om kosthold og fysisk aktivitet, sier overlege Benedicte Paus ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus.

– Selv om du har kjente genvarianter som forbindes med risiko, kan du godt ha andre, foreløpig ukjente genvarianter som beskytter mot sykdom. Dermed kan testene gi et skjevt bilde, sier Paus, som også er medlem av Bioteknologinemnda.

Laktoseintoleranse

En annen test som nå tilbys over disk, undersøker anlegg for laktoseintoleranse. Den skal avdekke om man har en genvariant som gir nedsatt evne til å danne enzymet laktase, og som dermed kan gjøre at man som voksen ikke tåler melk og melkeprodukter. Produktomtalen henvender seg til personer som har problemer med magen og mistanke om laktoseintoleranse.

– En slik test kan være nyttig for å undersøke årsaken hos personer som har plager etter inntak av melk. Men det er bedre å få gjort denne testen hos fastlegen, som også kan undersøke om plagene har andre årsaker, sier Benedicte Paus.

Risiko for blodpropp

Benedicte_Paus_hoy_web
Benedicte Paus ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus

Den tredje testen som nå tilbys i Boots-apotekene, er rettet mot kvinner og skal avdekke om man har økt genetisk risiko for å bli rammet av blodpropp i venene, altså blodårene som leder blod tilbake til hjertet. Produktomtalen legger vekt på at dette er nyttig å vite ved valg mellom p-piller og andre prevensjonsmidler og ved bruk av andre østrogenholdige medikamenter.

– Nye brukere av p-piller bør veiledes og utredes av lege. Familiehistorien skal vurderes, og tillegges større vekt enn en enkelt gentest, sier Benedicte Paus

– Gjeldende faglige råd er at man kan bruke p-piller selv om man er bærer av én kopi av den såkalte faktor V Leiden-mutasjonen. Risikoen for blodpropp for personer som har arvet mutasjonen fra begge foreldrene, er derimot høyere, og for disse anbefales ikke p-piller. Det dreier seg om rundt en halv prosent av norske kvinner, sier Paus.

Ikke vurdert

Bioteknologiloven har spesielle regler for såkalte prediktive genetiske undersøkelser, altså tester for å påvise om personer som er friske, har en arvelig risiko for å bli syke senere. For slike prediktive tester kreves godkjenning av selve testene og av virksomhetene som utfører dem. Det er også krav om genetisk veiledning av den som undersøkes.

– Helsedirektoratet har ikke mottatt noen søknad om godkjenning etter bioteknologiloven og har derfor ikke vurdert om testene dere viser til er omfattet av kravene i loven, sier fungerende avdelingsdirektør Anne Forus.

– Kravet om godkjenning etter loven gjelder ikke privatpersoner som kjøper en postordretest. Det er avklart i lovforarbeidene. Det må eventuelt vurderes nærmere hvilke regler som gjelder når apotek selger eller formidler tester direkte til  forbrukere, sier Forus.

Reglene for gentester er for øvrig et av temaene som vil komme opp til ny vurdering når bioteknologiloven nå skal evalueres.

Idrett

Den fjerde og siste testen gjelder anlegg for idrettsprestasjoner. Den viser hvilken variant man har av genet ACTN3. En variant av dette genet skal ha sammenheng med eksplosiv muskelstyrke som trengs til blant annet sprint og vektløfting. Produktomtalen legger vekt på at testsvaret har betydning for om man har anlegg for eksplosive øvelser eller utholdenhet, og lover veiledning i optimal trening. Internasjonalt har tester for dette genet vært i salg i flere år, men verdien for individuelle utøvere er omdiskutert. Spesielt testing av barn med sikte på valg av idrettsgren er kontroversielt.  

Ingen ID-sjekk

De fire omtalte gentestene inngår i en serie hjemmetester fra det svenske firmaet Swereco som også omfatter tester for ulike infeksjoner. Gentestene gjennomføres anonymt ved at man kan sende inn prøver og hente ut resultater uten å oppgi navn. Dermed er det heller ingen identitetskontroll som hindrer at man kan sende inn biologisk materiale fra andre enn seg selv.

I produktomtalen på nett heter det at testene «holder samme høye sikkerhet som DNA-testene som brukes i helsevesenet» og det opplyses at prøvene destrueres etter en måned.