08.05.2014

Sier ja til ny fostertest

Blodprøve av gravid kvinne

Bioteknologinemnda er positiv til å ta i bruk en ny blodprøve av enkelte gravide for å finne ut om det kan oppstå komplikasjoner i svangerskapet eller ved fødselen.

– Bioteknologinemnda sier enstemmig ja til å gi å gi gravide som har antistoffer mot rhesus D et bedre tilbud for å undersøke fosterets blodtype, sier nemndas leder Kristin Halvorsen.

Testen det er snakk om finner og analyserer små biter av fosterets DNA i mors blod. Denne nye teknologien, såkalt NIPD (Non-Invasive Prenatal Diagnosis), kan brukes til mange ulike formål. Bioteknologinemnda har nå vurdert en bestemt anvendelse, nemlig om teknologien bør tas i bruk for å finne ut om den gravide bærer et foster som immunsystemet hennes vil reagere på.

– Vi mener at NIPD-metoden brukt på denne måten ikke reiser vanskelige etiske spørsmål. Dette er ikke fosterdiagnostikk i tradisjonell forstand, men en forbedring av svangerskapsomsorgen ved at en blodprøve kan erstatte fostervannsprøver, sier Halvorsen.

Problemet er velkjent: Har fosteret blod som inneholder proteinet rhesus D mens moren mangler dette proteinet og dermed er rhesus D negativ (rhesus minus) kan det oppstå vanskeligheter. Dersom morens immunsystem kommer i kontakt med blodet til et rhesus D-positivt foster i løpet av svangerskapet eller fødselen kan det oppstå en immunisering. Da danner moren antistoffer som kan skade fosteret. Komplikasjoner opptrer oftest hvis kvinnen blir gravid med rhesus D-positivt foster for andre gang, og kan forebygges ved riktig behandling.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide en metodevurdering av NIPD for rhesus D-typing av fostre i løpet av 2014. Bioteknologinemndas uttalelse forutsetter at Kunnskapssenteret ikke kommer til vesentlig andre konklusjoner enn en tidligere svensk rapport om NIPD-metoden.

– Det er også viktig for nemnda at rådet fra Norsk gynekologisk forening om at prøven tas i uke 25, følges. Det understreker at NIPD-prøven brukt på denne måten dreier seg om å forberede fødselen, der mor er rhesus minus og har dannet antistoffer mot et kommende barn som er rhesus pluss, på en beroligende måte og med best mulig utfall, sier Halvorsen.

I tillegg til rhesus D-testing skal tre andre bruksområder for NIPD-prøvene etter hvert vurderes:
–       Å undersøke fosterets kjønn ved fare for alvorlig kjønnsbundet sykdom
–       Å undersøke om fosteret har arvet anlegg for enkeltgensykdommer når det foreligger risiko for alvorlig arvelig sykdom hos fosteret
–       Å påvise unormalt kromosomantall

– At Bioteknologinemnda nå åpner for NIPD brukt til rhesus D-diagnostisering forskutterer ikke nemndas råd når det gjelder metoden brukt til andre formål. Vi er bedt om å gi et råd til Helsedirektoratet om dette avgrensede spørsmålet. De andre diagnosene som det er søkt om å benytte NIPD-metoden til, vil nemnda komme tilbake til, sier Kristin Halvorsen.

LES BIOTEKNOLOGINEMNDAS UTTALELSE:
Rhesus D-typing av fosteret basert på fritt foster-DNA i den gravides blod

——

Bioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende organ hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven og oppnevnt av regjeringen. Organet skifter navn til Bioteknologirådet 1. juni 2014.

Pressekontakt: Informasjonssjef Andreas Tjernshaugen, 481 18 219

Gruppebilde utendørs

Bioteknologinemnda holdt møte 5.-6. mai kombinert med studietur til husdyravl- og planteforedlingsbedrifter i nærheten av Hamar. Her er nemndas medlemmer og ansatte på Bjørke forsøksgård med Graminors direktør Idunn Christie i midten.

Siden ble opprettet: 08.05.2014. Siden ble oppdatert: 21.05.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Offentleg utval om genteknologi

18.11.2020

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal greie.. Les mer »

Kronikk – Svangerskapsomsorg, tidlig ultralyd og den nye fosterdiagnostikken: Fem råd fra Bioteknologirådet

18.11.2020

Bioteknologiloven er en av Norges mest kontroversielle lover… Les mer »

BIOTEK 2020 – Hva nå?

17.11.2020

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet.. Les mer »

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter