09.05.2014

Vi skifter navn!

1. juni skifter Bioteknologinemnda navn til Bioteknologirådet.

Gruppebilde

Bioteknologinemnda – som snart heter Bioteknologirådet.

Dette ble bestemt i statsråd 9. mai. Stortinget behandlet lovendringen 27. mars og 8. april, og det var et enstemmig Storting som gikk inn for navneendringen.

Lederen for Bioteknologinemnda, Kristin Halvorsen, er fornøyd med Stortingets vedtak:

– Det nye navnet, Bioteknologirådet, er mer dekkende for vårt oppdrag. Vi avgjør ikke saker, men skal gi råd, sier Halvorsen.

– Myndighetene spør oss om råd særlig i saker som kommer inn under bioteknologiloven og genteknologiloven. I tillegg tar vi opp prinsippspørsmål om bruk av moderne bioteknologi etter eget initiativ. En viktig del av vårt mandat er også å bidra til folkeopplysning og debatt, legger hun til.

Da Bioteknologinemnda behandlet saken i fjor, støttet alle unntatt ett medlem navneendringen. Siden har regjeringen oppnevnt nye medlemmer av nemnda.

Les mer:

Siden ble opprettet: 09.05.2014. Siden ble oppdatert: 30.05.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter