Publisert: 23. september 2014

Bioteknologi gjør det mulig for kvinner å føde barn i godt voksen alder. Se TEDx-foredraget hvor Bioteknologirådets direktør Sissel Rogne forteller om mulighetene og problemstillingene frysing av egg fører med seg.

TedX-foredragPublikum
Publikum under TEDx-foredraget i Arendal.

Med årene reduseres kvaliteten på kvinnens eggceller. Men forskning har vist at eggcellens alder og kvalitet er viktigere enn kvinnens alder når hun blir gravid. Dette åpner for at en kvinne som vil vente med å få barn, kan ta ut egg mens hun er ung og eggene er av god kvalitet, fryse dem, og få dem befruktet når hun senere er klar for å få barn.

Teknologien gjør det blant annet mulig å føde tvillinger med flere års mellomrom, og at kvinner langt over fruktbar alder kan få barn.

– Å lage barn har blitt bioteknologi, forteller Sissel Rogne i dette foredraget.

Samtidig stiller hun spørsmål ved hva den nye teknologien betyr for samfunnet:

– Hva skjer med samfunnet dersom slike metoder blir utbredt? Hva skjer med familiestrukturene og familieforholdene?

– Dette er vanskelige spørsmål, men spørsmål som må besvares, sier hun.

TEDx-foredraget «Ice cold family planning» ser du her: