23.09.2014

Rapport om genmodifiserte plantar og berekraft på engelsk

Forsiden av rapportenRapporten om sprøytemiddelresistente, genmodifiserte plantar og berekraft som Bioteknologirådet ga ut i 2013, er no omsett til engelsk.

For at ein genmodifisert plante skal bli godkjend for dyrking i Noreg eller for import til bruk i mat og fôr, krev genteknologiloven at vi vurderer om planten er samfunnsnyttig, etisk forsvarleg og bidreg til berekraftig utvikling. Planten skal heller ikkje vere skadeleg for helse og miljø.

I rapporten har Bioteknologirådet gitt råd om kva spørsmål som er viktig å undersøke, for å kunne seie om ein sprøytemiddelresistent genmodifisert plante bidreg til berekraftig utvikling. Om lag åtti prosent av dei genmodifiserte plantane som blir dyrka i verda i dag, er resistente mot visse sprøytemiddel, først og fremst sprøytemiddel med glyfosat (til dømes Roundup).

Rapporten er resultatet av eit prosjekt som Bioteknologirådet gjennomførte på oppdrag frå Miljødirektoratet i 2012/2013.

LAST NED RAPPORTEN PÅ ENGELSK (pdf)

Ting papirutgåve på engelsk eller norsk

Last ned rapporten på norsk (pdf)


Les meir om rapporten her

Siden ble opprettet: 23.09.2014. Siden ble oppdatert: 30.09.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter