18.12.2014

Etterspør føreskrift for farmakogenetiske testar

Bioteknologirådet spør helsemyndigheitene kvifor dei ikkje har utarbeidd føreskrift for farmakogenetiske undersøkingar.

Farmakogenetiske testar undersøker genane si rolle i medisinresponsen vår og blir nytta i klinikk i dag. Det har vore ei stor utvikling på dette feltet dei siste åra, og utviklinga er venta å halde fram.

Dei farmakogenetiske testane blir regulert som prediktive gentestar etter bioteknologilova, og må difor oppfylle krav om skriftleg samtykke, genetisk rettleiing og godkjenning av verksemd.

I 2003 vart § 5-6 lagt til bioteknologilova. Denne opnar for føreskriftsmessige unntak frå eitt eller fleire av dei lovpålagte krava for visse farmakogenetiske undersøkingar. Tanken bak var at desse testane er av ein slik natur at det ikkje alltid er føremålstenleg å oppfylle krava.

På dei 11 åra denne paragrafen har vore aktiv har den aldri blitt nytta for å lage føreskrift om slike unntak for farmakogenetiske undersøkingar. Med den raske utviklinga på feltet og auka bruk av dei i ein klinisk kvardag etterspør difor Bioteknologirådet informasjon frå helsemyndigheitene om årsaka til fråværet av føreskrift.

Les brevet til Helse- og omsorgsdepartementet her.

Siden ble opprettet: 18.12.2014. Siden ble oppdatert: 18.12.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter