18.12.2014

Etterspør føreskrift for farmakogenetiske testar

Bioteknologirådet spør helsemyndigheitene kvifor dei ikkje har utarbeidd føreskrift for farmakogenetiske undersøkingar.

Farmakogenetiske testar undersøker genane si rolle i medisinresponsen vår og blir nytta i klinikk i dag. Det har vore ei stor utvikling på dette feltet dei siste åra, og utviklinga er venta å halde fram.

Dei farmakogenetiske testane blir regulert som prediktive gentestar etter bioteknologilova, og må difor oppfylle krav om skriftleg samtykke, genetisk rettleiing og godkjenning av verksemd.

I 2003 vart § 5-6 lagt til bioteknologilova. Denne opnar for føreskriftsmessige unntak frå eitt eller fleire av dei lovpålagte krava for visse farmakogenetiske undersøkingar. Tanken bak var at desse testane er av ein slik natur at det ikkje alltid er føremålstenleg å oppfylle krava.

På dei 11 åra denne paragrafen har vore aktiv har den aldri blitt nytta for å lage føreskrift om slike unntak for farmakogenetiske undersøkingar. Med den raske utviklinga på feltet og auka bruk av dei i ein klinisk kvardag etterspør difor Bioteknologirådet informasjon frå helsemyndigheitene om årsaka til fråværet av føreskrift.

Les brevet til Helse- og omsorgsdepartementet her.

Siden ble opprettet: 18.12.2014. Siden ble oppdatert: 18.12.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter