Publisert: 16. desember 2014

Laboratorium

Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet i Oslo og Bioteknologirådet inviterer til:

Etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere 2015

Det blir foredrag om bruk av gentester og genkartlegging av mennesker, dyr og planter, om antibiotikaresistens, mikro-RNA, epigenetikk og fosterdiagnostikk, i tillegg til etiske problemstillinger knyttet til temaene. Det blir også en praktisk del på laboratorium og omvisning på forskningslaboratorier. Kurset gir faglig påfyll, inspirasjon og praktiske tips til lærere som underviser i biologi, naturfag og teknologi og forskningslære i i videregående skole.

Arrangører: Bioteknologirådet og Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet i Oslo.

Tid: 29. og 30. januar 2015. Start 29. januar kl. 09.30. Slutt 30. januar kl. 16.00.

Sted: Universitetet i Oslo, Kristine Bonnevies hus, Blindernveien 31, Auditorium 2.

Målgruppe: Lærere i videregående skole som underviser i naturfag, biologi 1 og 2 og teknologi og forskningslære 1 og 2.

Pris: 1000 kr. Forelesninger, laboratorieforsøk, omvisning på forskningslaboratorier, lunsj og kaffe/te er inkludert i prisen.

Påmelding: Innen 23. januar 2015. Påmelding og betaling via denne lenken. Betalingen gjelder som påmelding.

Kursansvarlige:

Tone Fredsvik Gregers og Kristin Glørstad Tsigaridas, Skolelaboratoriet for biologi – Universitetet i Oslo
E-post: t.f.gregers[at]ibv.uio.no
Tlf: 22 85 61 83

Audrun Utskarpen og Truls Petersen, Bioteknologirådet
E-post: audrun.utskarpen[at]bioteknologiradet.no
Tlf: 24 15 60 22

Program 29. januar 2015

Kristine Bonnevies hus, auditorium 2

09:30–10:00 Registrering. Kaffe/te og frukt

10:00–10:05 Velkommen

10:05–10:55 Genomet på iPad
Dag Undlien, professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus Ullevål

10:55–11:10 Pause

11:10–12:00 Hvem eier genene dine?
Ellen Blinkenberg, overlege, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus og forfatter av  Genboka

12:00–12:55 Lunsj

12:55–13:10 Hjelp, jeg har tjukkasgenet!
Tone Gregers, førstelektor, Skolelaboratoriet for biologi, Universitetet i Oslo

13:10–14:00 Persontilpasset medisin – genenes rolle i kreftbehandling
Heidi Maria Namløs, forsker, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet

14:00–14:15 Pause

14:15–16:15 Alternativ 1) Praktisk del på laboratorium: Enkle forsøk i bioteknologi
Alternativ 2) Besøk på forskningslaboratorium
Halvparten har praktiske forsøk på laboratorium, mens den andre halvparten besøker et forsknings-laboratorium på Institutt for Biovitenskap.

16:15–17:00 BIOtorsdag: Epigenetikk og arv
Ragnhild Eskeland, forsker, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

17:20– Vi går ut og spiser på restaurant. Alle betaler selv.

Program 30. januar 2015

Kristine Bonnevies hus, auditorium 2

9:00–09:50 Den mørke materien i genomet. Om mikro-RNA.
Jon Bråte, forsker, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

9:50–10:05 Pause

10:05–10:40 Sekvenseringen av hvetegenomet – hva betyr det for norsk matproduksjon?
Simen Rød Sandve, forsker, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

10:35–11:10 Hvordan få den perfekte grisen? Gentesting i svineavlen
Eli Grindflek, forskningssjef, Norsvin

11:10–11:25 Pause

11:25–11:55 Fosterdiagnostikk i framtida – ny teknologi og etiske dilemma
Audrun Utskarpen, seniorrådgiver, Bioteknologirådet

11:55–12:55 Lunsj

12:55–13:45 Antibiotikaresistens
Ørjan Olsvik, professor, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

13:45–14:00 Pause

14:00–16:00 Alternativ 1) Praktisk del på laboratorium: Enkle forsøk i bioteknologi
Alternativ 2) Besøk på forskningslaboratorium

De som hadde praktisk del på laboratorium torsdag, besøker et forsknings-laboratorium på Institutt for biovitenskap fredag og omvendt.

16:00 Slutt

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen:

Vg1

 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Biologi 2

 • diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking
 • gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar
 • forklare genetiske sjukdommar ved å bruke kunnskapar om arv og mutasjonar, og gjere greie for korleis samspelet mellom arv, miljø og livsstil kan påverke helsa hos menneska
 • gjere greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk, og korleis dei kan brukast i rettsmedisin og i studium av slektskap mellom individ og grupper av organismar
 • formulere og drøfte problemstillingar kring bruk av gendiagnostikk og genterapi på menneske

Teknologi og forskningslære 1 og x

 • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling

Teknologi og forskningslære 2

 • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn
 • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling
 • drøfte og gi eksempler på hvordan forskningsresultater og ny teknologi formidles og brukes av forskningsinstitusjoner, medier, bedrifter, interessegrupper og myndigheter