22.01.2015

Sakskart for møte i Bioteknologirådet 27. januar 2015

SAK 01/01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 02/01/15 Møteprotokoll for rådsmøtet 11. desember 2014

SAK 03/01/15 Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 04/01/15 Plan for evalueringen av bioteknologiloven

SAK 05/01/15 Genomanalyser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 06/01/15 Eggdonasjon (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 07/01/15 Regulering av genetiske selvtester (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 08/01/15 Fosterdiagnostikk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

SAK 09/01/15 Valg og genetisk testing av sæddonorer (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 10/01/15 Sæddonasjon: Donoranonymitet og donorrekruttering (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 11/01/15 Regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkelser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5). (Kan bli utsatt)

SAK 12/01/15 Orientering

SAK 13/01/15 Eventuelt

—-

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Andreas Tjernshaugen, på mobil 481 18 219 eller e-post at@bioteknologiradet.no. 

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.

Siden ble opprettet: 22.01.2015. Siden ble oppdatert: 03.02.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter