Publisert: 22. januar 2015

SAK 01/01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 02/01/15 Møteprotokoll for rådsmøtet 11. desember 2014

SAK 03/01/15 Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 04/01/15 Plan for evalueringen av bioteknologiloven

SAK 05/01/15 Genomanalyser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 06/01/15 Eggdonasjon (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 07/01/15 Regulering av genetiske selvtester (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 08/01/15 Fosterdiagnostikk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

SAK 09/01/15 Valg og genetisk testing av sæddonorer (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 10/01/15 Sæddonasjon: Donoranonymitet og donorrekruttering (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 11/01/15 Regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkelser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5). (Kan bli utsatt)

SAK 12/01/15 Orientering

SAK 13/01/15 Eventuelt

—-

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Andreas Tjernshaugen, på mobil 481 18 219 eller e-post at@bioteknologiradet.no. 

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.