Publisert: 20. februar 2015

Norge er ett av få europeiske land som ikke tillater eggdonasjon. Hvorfor er det slik når vi tillater sæddonasjon og til og med betaler sæddonorer med fellesskapets penger?

Magen til en gravid kvinne

Beskytter forbudet mot eggdonasjon viktige verdier, eller er det gammeldags overformynderi fra myndighetenes side?

Et sentralt argument bak dagens forbud mot eggdonasjon var at det er forskjell på mannens og kvinnens rolle under svangerskap og fødsel. Er dette argumentet holdbart i dagens stadig mer likestilte samfunn?

Noen er bekymret for at det å tillate eggdonasjon vil være et første skritt på veien mot å tillate surrogati. Er dette riktig, og er det noe vi bør ta hensyn til?

Velkommen til debatt.

Panel:

Benedicte Paus, professor og overlege ved OUS, medlem av Bioteknologirådet

Jon Hausken, klinikksjef Klinikk Hausken

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant Senterpartiet

Torstein Dahle, bystyrerepresentant Rødt Bergen

Ordstyrer: Liv Skotheim, debattleder Bergens Tidende

Møtet er et samarbeid mellom Bergens Tidende og Bioteknologirådet, og inngår i møteserien BT-allmenningen. Møtet er gratis, og det er ikke nødvendig å melde seg på.

Tid: Torsdag 16. april, kl. 18:00-19:30

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet