Publisert: 19. februar 2015

SAK 14/02/15       Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 15/02/15       Møteprotokoll for rådsmøtet 27. januar 2015

SAK 16/02/15       Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 17/02/15       Genomanalyser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 18/02/15       Bruk av genetiske opplysninger i pressen (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 19/02/15       Regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkelser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 20/02/15       Lovens virkeområde – unntak for forskning (Evaluering av bioteknologiloven § 1–2)

SAK 21/02/15       Fosterdiagnostikk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

SAK 22/02/15       Eggdonasjon (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 23/02/15       Surrogati (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 24/02/15       Orientering

SAK 25/02/15       Eventuelt

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Andreas Tjernshaugen, på mobil 481 18 219 eller e-post at@bioteknologiradet.no. 

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.