19.02.2015

Sakskart for møte i Bioteknologirådet 25. februar 2015

SAK 14/02/15       Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 15/02/15       Møteprotokoll for rådsmøtet 27. januar 2015

SAK 16/02/15       Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 17/02/15       Genomanalyser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 18/02/15       Bruk av genetiske opplysninger i pressen (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 19/02/15       Regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkelser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

SAK 20/02/15       Lovens virkeområde – unntak for forskning (Evaluering av bioteknologiloven § 1–2)

SAK 21/02/15       Fosterdiagnostikk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

SAK 22/02/15       Eggdonasjon (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 23/02/15       Surrogati (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

SAK 24/02/15       Orientering

SAK 25/02/15       Eventuelt

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Andreas Tjernshaugen, på mobil 481 18 219 eller e-post at@bioteknologiradet.no. 

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.

Siden ble opprettet: 19.02.2015. Siden ble oppdatert: 19.02.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter