Publisert: 4. mars 2015

Invitasjon til åpent seminar om eggdonasjon med prof. Alison Murdoch (UK).

 

Seminaret er nå fulltegnet og påmeldingen er stengt. 

 

Tid: Mandag 9. mars kl 09:00 – 11:00.

Sted: Rikshospitalet, Gaustad, møterom Vinterhagen i E2. U.

Kvinneklinikken ved Rikshospitalet inviterer, i samarbeid med  Bioteknologirådet, til et åpent seminar om eggdonasjon.  Professor Alison Murdoch fra Newcastle University skal fortelle om britiske erfaringer med ikke-kommersiell eggdonasjon, og det åpnes for spørsmål og debatt etter foredraget.

Bioteknologirådet arbeider for tiden med å evaluere bioteknologiloven. Som del av dette arbeidet skal rådet blant annet ta stilling til det norske forbudet mot eggdonasjon. Vi ønsker i den forbindelse å invitere til faglig og etisk debatt om hvordan et eventuelt tilbud om donoregg kan organiseres dersom eggdonasjon blir tillatt i Norge.

Under seminaret vil det også også bli mulighet til å diskutere assistert befruktning med overføring av cellekjernen i egget til et donoregg for å unngå arvelig mitokondriesykdom (kjent i media som ”three–parent babies”). Denne behandlingen er nylig blitt tillatt i Storbritannia.

Enkel servering.

Program:

0900 – 0915 Velkommen, ved Peter Fedorcsak, Rikshospitalet

0915 – 1000 Non-commercial egg donation in the UK, ved professor Alison Murdoch, Newcastle University

1000 – 1100 Spørsmål og diskusjon