27.03.2015

Stilling ledig

Bioteknologirådet er eit frittståande, rådgivande organ som arbeider med rådgiving, informasjon og debattskapande aktivitet. Bioteknologirådet vurderer og informerer om etiske og samfunnsmessige spørsmål som gjeld bruk av bioteknologi på menneske, plantar, dyr og mikroorganismar. Rådet ligg administrativt under Helse- og omsorgsdepartementet.

Bioteknologirådets sekretariat – fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar: humanmedisinsk bruk av bioteknologi

Vi søkjer ein person med høgare utdanning, minimum mastergrad og helst doktorgrad innan human genetikk, genteknologi eller molekylærbiologi, med erfaring frå forsking og/eller anna relevant arbeids- eller saksbehandlingserfaring.

Du må vere sjølvstendig, aktiv, samfunnsengasjert og skriveglad. I tillegg må du vere fleksibel, omgjengeleg med gode samarbeidsevner og ha interesse for etiske spørsmål. Vi legg vekt på at du er personleg eigna og god til å skrive. Det er ein føresetnad at du meistrar norsk godt.

Arbeidet vil omfatte større faglege utgreiingar innan våre fagområde, utoverretta verksemd, journalistisk arbeid og nokre administrative oppgåver som arrangering av møte.

Vi kan tilby ein utviklande og interessant arbeidsplass med stor kontaktflate og høve til å jobbe sjølvstendig med mange ulike oppgåver.

Lønn: 55–75 (466 800–675 500)

Du kan rette spørsmål til direktør Sissel Rogne, telefon 24 15 60 21 eller 907 32 123.

Send søknad på jobbnorge.no

Siden ble opprettet: 27.03.2015. Siden ble oppdatert: 27.03.2015

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter