Publisert: 21. april 2015

Fargelagt bilde fra elektronmikroskop av celler.
Hvit blodcelle angriper antibiotikaresistent stafylokokk-bakterie. Elektronmikroskopbilde fra NIH

 

Tid: Tirsdag 5. mai kl 14:00 – 16:00

Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding her. 

 

En britisk studie konkluderer med at like mange personer vil dø av antibiotikaresistente bakterier i  2050 som det i dag dør av kreft.Hvor alvorlig er egentlig situasjonen? Tør vi lage klare regler både nasjonalt og internasjonalt for å begrense antibiotikabruken til det aller mest nødvendige både innen human- og veterinærmedisin? Hva med forbud mot all bruk av antibiotika i dyrefôr og spredningen av antibiotikaresistensgener gjennom mat?

Bli med på diskusjonen om hvorledes Norges politikere og vi som forbrukere kan bli internasjonale pådrivere i kampen mot antibiotikaresistente bakterier. Dette er et tema intet land kan løse alene.

 

Program:

– Dag Berild, Oslo Universitetssykehus: Hvor alvorlig er situasjonen?

– Trine M. L’Abée-Lund, Norges Veterinærhøgskole: Resistente bakterier i mat – hva vet vi og hva er bekymringen?

– Tore Midtvedt, Karolinska Institutet: Hvilke tiltak bør iverksettes nasjonalt og internasjonalt?

 

Møteleder: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologirådet

 

Arrangører: Forbrukerrådet, Polyteknisk Forening, Bioteknologirådet og Norsk selskap for farmakologi og toksikologi