28.04.2015

Vil ha svar om forskjellsbehandling

Portrett

Bjørn Myskja, nestleder i Bioteknologirådet

 

Bioteknologirådet ber myndighetene svare om refusjonsordning for assistert befruktning i utlandet.

EUs pasientrettighetsdirektiv gjør at norske par nå kan få refusjon fra HELFO når de gjennomfører behandling med assistert befruktning i andre EU/EØS-land. Ordningen innebærer at par som får assistert befruktning ved privatklinikker i disse landene kan få refundert deler av utgiftene, mens par som behandles ved norske privatklinikker fortsatt må betale hele regningen selv. For å få refusjon må paret ha henvisning fra spesialist i Norge, oppfylle bioteknologilovens vilkår for behandling av barnløshet, og behandlingen de gjennomfører må være tillatt i Norge.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet stiller Bioteknologirådet flere spørsmål om ordningen.

– Vi påpeker det paradoksale i at norske pasienter nå kan få refusjon for assistert befruktning ved privatklinikker i utlandet, men ikke ved norske privatklinikker. I tillegg reiser refusjonsordningen enkelte økonomiske og medisinske spørsmål, som vi ber departementet svare på. Blant annet kan det bli vanskelig å kontrollere at ingen misbruker denne ordningen til å få behandlinger de ikke ville fått i Norge, sier nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Myskja.

Spørsmålene rådet ber departementet besvare er:

  • Vil norske privatklinikker bli likebehandlet med utenlandske når det gjelder refusjon?
  • Hva vil kostnadene for denne ordningen være og kommer eventuelle kostnader til å påvirke tilbudet som gis i Norge?
  • Hvordan kan man sikre at ordningen ikke brukes til å betale eller delbetale for behandlinger som ikke er tillatt i Norge?
  • Vil det gis refusjon for behandlingsformer som ikke er forbudt i Norge, men som frarådes på medisinsk eller annet faglig grunnlag?
  • Vil det iverksettes opplysningstiltak om bioteknologilovens bestemmelser rettet mot spesialistene som kan henvise til assistert befruktning?

Les hele brevet fra Bioteknologirådet her.

Siden ble opprettet: 28.04.2015. Siden ble oppdatert: 04.05.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter