28.04.2015

Vil ha svar om forskjellsbehandling

Portrett

Bjørn Myskja, nestleder i Bioteknologirådet

 

Bioteknologirådet ber myndighetene svare om refusjonsordning for assistert befruktning i utlandet.

EUs pasientrettighetsdirektiv gjør at norske par nå kan få refusjon fra HELFO når de gjennomfører behandling med assistert befruktning i andre EU/EØS-land. Ordningen innebærer at par som får assistert befruktning ved privatklinikker i disse landene kan få refundert deler av utgiftene, mens par som behandles ved norske privatklinikker fortsatt må betale hele regningen selv. For å få refusjon må paret ha henvisning fra spesialist i Norge, oppfylle bioteknologilovens vilkår for behandling av barnløshet, og behandlingen de gjennomfører må være tillatt i Norge.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet stiller Bioteknologirådet flere spørsmål om ordningen.

– Vi påpeker det paradoksale i at norske pasienter nå kan få refusjon for assistert befruktning ved privatklinikker i utlandet, men ikke ved norske privatklinikker. I tillegg reiser refusjonsordningen enkelte økonomiske og medisinske spørsmål, som vi ber departementet svare på. Blant annet kan det bli vanskelig å kontrollere at ingen misbruker denne ordningen til å få behandlinger de ikke ville fått i Norge, sier nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Myskja.

Spørsmålene rådet ber departementet besvare er:

  • Vil norske privatklinikker bli likebehandlet med utenlandske når det gjelder refusjon?
  • Hva vil kostnadene for denne ordningen være og kommer eventuelle kostnader til å påvirke tilbudet som gis i Norge?
  • Hvordan kan man sikre at ordningen ikke brukes til å betale eller delbetale for behandlinger som ikke er tillatt i Norge?
  • Vil det gis refusjon for behandlingsformer som ikke er forbudt i Norge, men som frarådes på medisinsk eller annet faglig grunnlag?
  • Vil det iverksettes opplysningstiltak om bioteknologilovens bestemmelser rettet mot spesialistene som kan henvise til assistert befruktning?

Les hele brevet fra Bioteknologirådet her.

Siden ble opprettet: 28.04.2015. Siden ble oppdatert: 04.05.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter