Publisert: 19. mai 2015

2.3. Bør eggfrysing til ikke-medisinske formål tillates i Norge?

Utdyping fra prosjektbeskrivelsen: I dag er det mulig å hente ut egg og eggstokkvev og lagre disse i en fryser for senere befruktning. I Norge er dette et tilbud som kun gis til personer som skal gjennom behandling som kan skade fruktbarheten, som for eksempel kreftbehandling. Men det finnes mange andre, ikke-medisinske, grunner til at man kan ønske å utsette foreldreskapet. Å fryse ned egg gir mulighet for å tilpasse fødsel i forhold til karriere, til man har bedre råd eller har funnet seg en kjæreste. Kvinnens fruktbarhet reduseres kraftig fra slutten av 30-årene, og ved å fryse egg kan kvinner forlenge sin fruktbare alder.

Mer om Ungdommens bioteknologiråd
Les svar på andre spørsmål

Besvarelser fra skolene:

Askim videregående skole, 1STUC, Østfold
Ifølge bioteknologiloven er det ikke tillatt med eggfrysning i Norge med ikke medisinsk formål. Det eneste unntaket er hvis du er i behandling med cellegift, noe som ødelegger eggene og hindrer muligheten til å bli gravid. I dag er dette satt opp til diskusjon og er åpent for endring. Vi i 1STUC på Askim videregående skole har fått til oppgave om å reflektere og komme med et forslag til hva som bør vedtas. Det å få barn er et såkalt luksusønske i vår tid, og friske kvinner, som ønsker å fryse ned eggene sine mener klassen bør være lov.

Eggfrysning kan ha stor betydning for kvinnenes liv med tanke på at det er mulighet for at utdanning og karriere står på spill. Hvis man først får tatt en utdanning og få seg jobb kan man bedre klare å forsørge et barn. En kvinne burde ha nok inntekter til å ta vare på et barn.

Det er ikke alle som har tid og penger til å ta seg av et barn, og som kanskje ikke har funnet den rette å få barn med. Da burde det gå an å fryse ned eggene sine så man kan bli gravid senere og kunne få en familie som man tidligere ikke hadde sjansen til.

Kvinners fruktbarhet reduseres kraftig rundt en alder av 45 år. Grensen for å ta ut de nedfryste eggene sine bør være på 45 år. Kroppen kan pådra seg livsvarige skader av å bære et barn i en høy alder.

Det bør være likestilling mellom menn og kvinner, siden menn kan fryse ned sæden sin.

Frysning av egg i utlandet er mer risikofylt, hvis det hadde foregått her i landet får kvinnene en ordentlig behandling og sjansen for å bli lurt er mindre. Prosessen for å fryse ned egg er mye større enn det å fryse ned sæd. Man må bli operert og det vil koste mer. Hvis egg frysing blir tillat kan det også bli et større press fra arbeidsgiver som da vil at kvinnen skal fryse ned eggene sine.

Eggfrysning gir kvinner frihet. Det er en frihet til kvinner at man skal kunne få barn når man vil. Dette er en del av en kvinnefrigjøring. Man skal kunne fryse eggene, og dette er kvinnens valg.

Bodin videregående skole og maritime fagskole, ST1E, forskerlinja, Nordland
Eggfrysing til ikke-medisinske formål bør tillates i Norge, men med en maksimum alder for når disse eggene kan brukes. Eggenes kvalitet blir dårligere over tid, og det kan være lurt å fryse ned egg til senere bruk. I en tidlig alder er livet som oftest svært ustabilt, og i mange tilfeller vil man kunne skape en tryggere omgivelse for barn dersom man utsetter graviditeten noen år. Mange kvinner føler seg ikke klar for barn når de er unge, men eggene er i mye bedre kvalitet i denne alderen. Derfor kan det være lurt å fryse dem ned slik at det er mindre sjanse for skade og sykdom hos fosteret. Eggfrysing er en god løsning for dem som kan bli steril i senere tid. Eggene kan brukes som en form for forsikring.

Eggdonasjon bør være tillatt, men med begrensninger til antall egg man kan donere. Det bør være strenge regler for eggdonasjonen sammenlignet med sæddonasjon, og inngrepet som blir gjort burde være under oppfølgning.

Bybroen videregående skole, biologi 2, Sør-Trøndelag
Eggfrysing til ikke-medisinske formål bør tillates i Norge fordi:

–       det er et tilbud til kvinner med ekstremt tidlig overgangsalder, men det bør i alle tilfeller være en øvre aldersgrense (45 år) for å kunne sette inn eggene og begynne en graviditet.

–       bør tillates da kvinnen har en mulighet til å få biologiske barn etter behandling av eventuell sykdom.

–       bør tillates da barn kan oppfostres på et ”gunstig” tidspunkt i livet med godt grunnlag (økonomisk, to omsorgspersoner).

Bybroen videregående skole, 4D, Sør-Trøndelag
Slik som det er nå så er det bare lov til og fryse ned egg på bakgrunn av medisinske årsaker som kreftbehandling og tidlig overgangsalder. Vi har kommet fram til både for- og motargumenter som skal presenteres framfor stortinget senere i år. Her er noen argumenter for valgfri nedfrysning uten spesielle grunner: Kvinner som

prioriterer karriere framfor familieforøkelse har friheten til og gjøre dette uten å tenke på sin biologiske klokke. Trygghet for kvinner som nærmer seg overgangsalderen uten å ennå ha riktig grunnlag å bygge en familie på, så kvinnen får tilstrekkelig med tid til å finne den rette livspartneren. Kvinner vil få tid til selvrealisering. Denne praksisen fremmer også kapitalismen da disse kvinnene vil bruke sine ressurser på å tjene penger, betale skatt og bidra til fellesøkonomien i den alder hvor de har mest tilføye arbeidslivet.

Det er et tydelig flertall i klassen vår MOT nedfrysning av egg pga. sosiale årsaker. Blant våre argumenter har vi: Dette vil føre til et for høyt aldersskille mellom foreldre og barn. Generasjonsskiftet blir mye større. En slik praksis vil senke den generelle terskelen for egoisme i samfunnet. Denne praksisen er heller ikke risikofri, verken for mor eller barn da dette kan føre til komplikasjoner under både graviditet og fødsel. Vi mener at adopsjon, framfor nedfrysning, burde prioriteres da vi lever i en overbefolket verden med ekstremt mange foreldreløse barn. HVIS nedfrysning av egg på bakgrunn av sosiale årsaker skulle bli legalisert i Norge, burde regelverket rundt dette strammes inn og være like komplisert som adopsjon!

Charlottenlund videregående skole, 1ST4, Sør-Trøndelag
Gruppene er enig om at egg-frysning ved ikke-medisinske formål bør være tillatt i Norge, men med begrensinger.

Mange føler de ikke er klar til å få barn i alderen mellom 20 og 30år, på grunn av for eksempel økonomiske årsaker, at de ikke føler seg mentalt klar til å ta vare på og oppdra et barn, eller at de ikke er ferdige med studier eller er i en periode der de satser mye på karriere og ikke føler de har tid.

Vi mener derimot ikke at de kan utsette å få barn til de er over 40 år. Vi mener det er for sent å få barn i denne alderen eller høyere, blant annet fordi det blir en alt for høy aldersforskjell mellom barnet og foreldrene. Dette gjør at foreldrene er ganske så gamle også tidlig i livet til barnet. I tillegg har eldre mennesker mye mindre energi og fleksibilitet enn yngre mennesker. Vi mener barnet får en bedre oppvekst om en har foreldre som er aktive, som kan være med å leke med det.

Mange er likevel uenig i dette siden de mener at det å for eksempel prioritere jobb framfor barn er feil tankegang. Det å få barn er uansett ikke en lovlig grunn i Norge til å gi noen sparken.

Vi tenker at de foreldrene som ønsker å gjøre dette, først og fremt tenker på barnets framtid, slik at de har en god, stabil økonomi når barnet blir født.

Eidsvoll videregående skole, 1STC, Akershus
Eggfrysing til ikke-medisinske formål synes vi skal bli tillat i Norge. Vi mener dette fordi kvinner tidlig i livet som ikke har en partner og vil ha barn i løpet av livet, er redde for at de mister fruktbarheten, og dermed ikke kan få barn i det hele tatt. Da er det bedre at de som virkelig vil ha barn, kan ha mulighet til å fryse ned noen av eggene sine. Siden det i dag er såpass lang studietid, for å kunne studere til å få en god karriere etterpå, er det ikke så mange kvinner i den alderen som har så god råd til å ta vare på barnet så tidlig i livet. Derfor mener vi at barnet skal få best mulig oppvekst, og med å tillate eggfrysning til ikke-medisinske formål i Norge er dette viktig for evolusjonen.

Fagerlia videregående skole, 1ST3, Møre og Romsdal
Vi mener at nedfrysing av egg for å kunne ha muligheten til å få barn senere i livet, bør tillates, men med visse restriksjoner. Det kan være positivt for kvinner å kunne utsette svangerskap og fødsel til økonomi og karrière er stabil, uten at eggkvaliteten blir dårligere. Vi mener at eldre kvinner ikke bør tilbys egglagring fordi det kan føre til redusert eggkvalitet ved høy alder (større fare for genetiske feil som følge av mutasjoner og feil ved celledeling). Klassen ble da enig i at kvinner over f.eks. 35 år ikke bør få tilbud om nedfrysing av egg, og at kvinner over f.eks. 45 år ikke bør få bruke tidligere nedfryste egg.

Greveskogen videregående skole, 1STH, Vestfold
Klassens flertall mente at man kun skal kunne fryse ned egg av hensyn til medisinske forhold. Videre sa flere av de som mente at øvrig eggfrysing burde være lovlig at det uansett må være en aldersgrense for når en kan velge å ta i bruk eggene. Dette er hovedsakelig av hensyn til barnet selv, slik at en ikke må ta seg av en 80-årig mor når en selv er i 20-årene. Videre kan det bli ideelt for bedrifter å ansette dem som har mer tid til jobb for å oppnå konkurransedyktighet via effektivt arbeid. Dette kan starte en uønsket trend i samfunnet hvor flere utsetter fødsel av hensyn til jobb, og dermed blir pensjonister mens barnet er i en tidligere alder enn det som tidligere har vært vanlig. Eggfrysing kan også fremme surrogati hvis eieren av eggene ikke skulle ønske å bære fram barnet selv, og da heller gir ansvaret til noen andre. Som forklart er vi imot dette.

Et par i klassen mente tross flertallet at å utsette jobb i noen tilfeller kan være ideelt.

Halden videregående skole, 1STUD, Østfold
For:

-forutse om hva som kan vente barnet i framtiden. Best for barnet at det ikke vokser opp med foreldre som ikke ønsker barnet. .

-Norge trenger flere innbyggere. Det er ikke likestilling å ikke la single kvinner få barn.

-Hvis man ikke har mulighet til å bli gravid.

-Kan få barn når man vil.

– Fryse ned egg for barn senere gir muligheter til å sette karriere og etablere seg før eventuelle barn, bli gift, kontrollerer når du vil bli gravid.

Mot:

-Barna for kortere tid med foreldrene sine.

-Det kan hende noe galt skjer med eggene slik at hun ikke får barn i det hele tatt.

Kragerø videregående skole, 1B, Vestfold
Vi synes at hvis folk er friske trenger de ikke å fryse ned eggene sine. Hvis fortsatt friske ønsker dette, må de betale for det. Det kan det være en slags «sikkerhet» for mange å fryse ned eggene sine, hvis det skulle skje noe som gjorde at de ikke kunne få barn i fremtiden. Da har de en «reserveløsning», og kan fortsatt få barn. Om man er syk, bør man få denne muligheten gratis.

Langhaugen videregående skole, 1MM, Hordaland
I dag er eggfrysing tillatt dersom det er medisinske behov for lagring av friske egg. Det er ikke lovlig å fryse ned egg til ikke-medisinske formål. Flertallet mener at dette bør forbli ulovlig. Vi mener at det ikke finnes gyldige grunner til å fryse ned egg, med mindre det er knyttet til medisinske behov. På en annen side står et lite mindretall som mener at eggfrysing bør bli lovlig dersom det er ønsket, men at det bør finnes en maksimum aldersgrense for bruk av de nedfryste eggene.

Lillehammer videregående skole, avdeling Mesna, 3PBYA, Oppland
Klassen synes ikke at eggfrysing til ikke-medisinske formål bør tillates i Norge, fordi det allerede er lov å gjøre det hvis det er snakk om medisinsk behandling som kan skade fruktbarheten. Ikke-medisinske grunner blir som å sette barnet i andre rekke, som for oss er en egoistisk tankegang. En begrunnelse fra bioteknologirådet er ”det kan skape press mot unge kvinner fra arbeidsgiver eller andre om å utsette graviditet.”  Klassen mener at kvinner i 40-årene tukler med den naturlige og biologiske klokken, pga. at jo eldre man blir, jo større risiko er det for komplikasjoner.

Lillehammer videregående skole, avdeling Mesna, 3PBYB, Oppland
Vi er imot eggfrysing til ikke-medisinske formål. Naturen er ikke slik at vi kan fryse ned egg, også ta dem opp igjen når vi er klare til å få barn. For de aller fleste kvinner passer det aldri helt å få barn, men barnet kommer når man blir gravid. Det er derfor unaturlig å fryse ned egg for å «utsette» graviditeten. Det kirurgiske inngrepet som må til for å ta ut egg kan føre til komplikasjoner som kvinnen ikke burde utsette seg selv for. Mye ressurser går tapt til mindre viktige inngrep, og det koster masse penger. Komplikasjoner i svangerskapet øker etter alder, og barnet kan lett få skader under svangerskap og fødsel. Loven burde regulere aldersgrensen for når det er for sent å bruke egg.

Eggfrysing er derimot positivt til medisinske formål. Det er en trygghet for kvinner å få fryse ned egg dersom de skal gjennom behandling eller er syke.

Lillestrøm videregående skole, 1STA, Akershus
Eggfrysing bør bli tillatt i Norge! Dersom eggfrysing blir tillatt, kan det gi arbeidsgivere som ikke ønsker å ha kvinnelige ansatte på fødselspermisjon en mulighet til å presse sine ansatte til å utsette å få barn. At arbeidsgiveren bestemmer når man skal få barn er diskriminerende og etisk uforsvarlig.

Videre åpner eggfrysing for at par helt oppe i 60- 70-årsalderen kan få barn. Vi har biologiske sperringer for hvor lenge det er mulig å få barn. Å utvide fruktbarhetsalderen og tøye de biologiske grensene på denne måten, er ikke noe vi bør gjøre. Et alternativ til å forlenge fruktbarheten på ubestemt tid er å utvikle bedre metoder for å befrukte kvinner i som er i slutten av fruktbarhetsalderen. Slik unngår vi å bryte de biologiske sperringene knyttet til fruktbarhet. Et forbud vil forhindre en problemstilling som kan bli aktuell når eldre par ønsker å bruke eggceller fryst ned for mange år siden til å få barn.

Det er derimot også noen positive sider ved å fryse ned egg som vi bør se på. For slik samfunnet er i dag, med karrierevalg og utdannelse, kan man føle presset med å få familie innen «tiden» er ute. Med nedfrysning av egg åpner det for bedre muligheter for å selv velge når man mener det er best å får barn. Dette blir gjort i nabolandene Danmark og Sverige allerede, noe som fører til at mange nordmenn reiser dit for å lagre eggene sine.

Dessuten er det ubefruktede egg som fryses, ikke befruktede. Dette skaper ingen debatt om å “ta livet av uskyldige barn”, fordi de fryser ikke ned liv. Dessuten gir man egg til seg selv, og man utsetter dermed ikke andre for hormonstimulering. Forskning viser at denne metoden har svært liten risiko for kromosomfeil eller misdannelse hos fosteret. Som voksen er man ansvarlig for seg selv, og kan bruke sine opptjente penger som man selv vil.

Hvis man bruker et ungt vitrifisert egg er det mindre fare for sykdommer enn hos gamle egg. Om en kvinne venter med å få barn etter karriere, så er det større sannsynlighet at det er noe galt med fosteret, enn om hun har fryst ned et ungt egg som hun da bruker. Samfunnet er tilpasset for å få barn i senere alder pga. utdanning og karriere er et større fokus enn tidligere. I de fleste tilfeller har man en sterkere økonomi i senere alder og kan derfor gi barnet en bedre oppvekst.

Å tillate lagring av egg vil gi større frihet til folket og familiene, slik at det ikke er staten som bestemmer når du skal få barn. Når man vil ha barn er i grunnen et individuelt valg, og staten må stole på at familiene selv vet best når de er klare.  På en annen side kan det å tillate nedfrysing av eggceller gi arbeidsgivere muligheter til å diskriminere kvinnelige ansatte, og det er heller ikke ønskelig å forlenge fruktbarheten på ubestemt tid. Vi mener allikevel at man skal tillate eggfrysing i Norge. Vi ser på den svenske modellen der man har en regel som sier at man må sette inn eggene igjen før man er 46 år, som en mulig løsning også i Norge.

Molde videregående skole, 1A, Møre og Romsdal
Ja, fordi å tenke på barnets beste er et viktig valg. Om man ikke tror at barnet vil få det bra, er det bedre å vente enn å få barnet fordi det er eneste mulighet. Men vi synes det bør være en øvre aldersgrense for å ta ut eggene. Det å fryse ned egg kan også være en fordel når det gjelder likestilling mellom mann og kvinne. Dersom kvinner kan vente litt med å få barn, vil de i større grad kunne konkurrere om de samme jobbene som menn.

Nadderud videregående skole, 1C, Oslo
Dagens lovgivning gir mulighet til å lagre egg og eggstokkvev i en fryser for senere bruk til å bli fruktbar hvis det oppfyller dette kriteriet: Kvinnens fruktbarhet må stå i fare grunnet for eksempel kreftbehandling eller andre behandlinger som skader fruktbarheten. Derimot er det ikke lov å lagre dem til ikke-medisinske formål. Dette er synd for kvinner ettersom fruktbarheten reduseres kraftig fra slutten av 30 årene. Derfor mener majoriteten av klassen at lovgivningen må endres slik at kvinner kan lage egg og eggstokkvev, men det må skje svært kontrollerte forhold og strenge prosedyreregler. Ett sentralt sykehus i Norge må ha ett oppbevaringsmonopol for å kontrollere eggene. I tillegg må det settes en aldersgrense på 50 år.

Nadderud videregående skole, 1D, Oslo
Flertallet i klassen mener at dette ikke burde være tillatt. Det finnes flere åpenbare grunner til at en kvinnes biologiske klokke bør respekteres. For det første er det ikke bra for barnet å måtte leve med foreldre som er mye eldre enn seg selv. Å ha et lite barn krever mye energi og entusiasme, noe som i de fleste tilfeller er noe som forsvinner med alderen. Det er også en ekstrem belastning for barnet å leve i konstant bekymring for at foreldrene skal dø av alderdom, mens barnet fortsatt er for ungt til å ta vare på seg selv. Mindretallet i klassen mener at f. eks. en 50-åring kan være en like god forelder som en 25-åring. Gamle mennesker har ofte en stabil jobb og en god økonomisk situasjon, noe som utvilsomt vil være en fordel for barnet. De mener også at  det ikke er noen grunn til at  en kvinne mellom 35 og 50 år ikke kan bli forelder på lik linje som en 25-åring.

Nadderud videregående skole, 1STA, Oslo
Eggfrysning til ikke-medisinske formål var det svært splittede meninger rundt. Vi kan se for oss et scenario der egg fryses ned av kvinner i en alder av 30 år, som de som 70-åringer benytter til å bli gravide. Dette er trolig ikke til barnets beste.

Samtidig er det urettferdig at noen som er i et punkt i livet der man ikke er klar for barn, enten det er økonomisk eller når det gjelder kjærlighetsliv, ikke skal få spare denne opplevelsen til senere. Noen i klassen poengterte dessuten med at menn enkelt kan fryse ned sperm, og kvinner burde få samme rettigheter.

Nord-Gudbrandsdalen videregående skole avdeling Otta, 2ST, 3ST og 3PBY, Oppland
Her var det delte meninger. Noen mente at det ikke ville være noe problem og å fryse ned eggene sine til senere bruk. Dette ville gi en sikkerhet for framtiden, og det er mange som velger å utdanne seg og ha en stabil økonomi før de får barn. Mange mente også at det vil øke likestillingen, siden menn har lov til å fryse ned sæden sin.  Det er mange som kan kombinere utdanning og barn.

Mange mente at det ikke skulle være lov, for spesielt ikke-medisinske formål. For noen kvinner, er det ikke sikkert at man kan bli gravid, selv om man har fryset ned eggene. Om da moren dør, en som har fryset ned eggene, mente mange at eggene skulle da kastes. Om de skulle brukes ti medisinske formål, måtte dette ha blitt godkjent av den avdøde moren og/ eller faren med samtykkeerklæring. Noen i klassen mente at det var enklere å få barn når man var eldre, men er det kanskje litt rart å ha barn når de er eldre? Så kom det fram et argument, om at det ikke var morsomt for barna å vite at foreldrene utsatte det å ha barn i fordel for jobb/ utdanning. At en ikke var ønsket før det passet perfekt for foreldrene.

Olav Duun videregående skole, Vg3 – Bi2, Nord-Trøndelag
Mange kvinner velger å vente med barn til de er over 30 år. Hovedårsaken er ofte at mange satser på karriere for å kunne gi barna sine et optimalt liv med tanke på økonomi og stabilitet. Risikoen med dette er at fruktbarheten reduseres når man nærmer seg 40 år. Å fryse eggene sine ville vær et bra tilbud for disse kvinnene. Ulempen med eggfrysning er at det er veldig dyrt, og i Norge blir skattepengene prioritert på andre ting som livsstilssykdommer og kreft. Et alternativ er å betale privat, men dette kan føre til et klasseskille i samfunnet, hvor bare de økonomiske privilegerte får denne muligheten. Et tiltak for å forebygge et eventuelt klasseskille kan være å åpne en tilpasset lånekasse til kvinner som har problemer og\eller vil vente med å få barn.

Orkdal videregående skole, 1MDA, Sør-Trøndelag
Ja
– Om man vil vente til man har fått bra utdanning, hus eller nok penger til å forsørge et barn.

Nei
– Det vil øke gjennomsnittsalderen for fødende
– Det kan bli lettere for folk å utsette å få barn for lenge.
– Eldre som får barn kan ha dårligere evner for å ta seg av dem.
– Eldre har mindre energi og overskudd til å følge opp et barn.
– Barnet vil føle at det er rart med gamle foreldre.
– Barnets foreldre vil ikke leve store deler av barnets liv.
– Skulle vært aldersgrense.

8 for og 4 mot.

Orkdal videregående skole, 1STB, Sør-Trøndelag
Klassen mener at det skal tillates med egg frysning til ikke-medisinske forhold i Norge. Det finnes mange kvinner i landet vårt som ønsker barn, men ikke har økonomien i orden i den tiden de er mest fruktbare. Det finnes også mange som ikke har funnet seg en annen partner enda på det tidspunktet i livet og det vil være en uheldig situasjon for dem ikke å ha muligheten til å få barn hvis de seinere finner seg en kjæreste. På en annen side finnes det også en rekke suksessfulle kvinner både innenfor sport og karriere i Norge som ønsker å vente med barn til etter karrieren har avtatt. Ved social egg banking vil disse kvinnene få muligheten til å bli mødre uansett alder. Dette vil også gjøre kvinner mer likestilt med menn med tanke på at de har muligheten til å få barn i femtiårsalderen. Vi skjønner at mange mener at kvinner kan bli for gamle til å bli mødre og at naturen derfor har satt denne grensen, men vi mener at mer livserfaring kan være positivt både for barn og mor. Det bør kanskje diskuteres en øvre aldersgrense på bruk av nedfryste egg på rundt 45 år slik at mors helse ikke hemmer foreldrerollen.

Oslo katedralskole, 1C, Oslo

Flertallet i klassen mener at nedfrysning av egg for personlige grunner ikke burde bli lov. Hvis det blir gjort på grunnlag av medisinske årsaker, bør det være greit. Det vil si at hvis du fryser ned egg på grunn av helse, er det greit. Den siden som er positiv til dette forslaget, mener at dette gir kvinner muligheten til å fokusere mer på utdanning og karriere i tidlig alder. De kan da “hente” sine nedfryste egg etter å ha etablert seg, senere i livet, gjerne over overgangsalderen.

Hvis dette blir lov, er det stor sannsynlighet for at de fleste av disse eggene blir “hentet” i høyere alder, som tidligere nevnt. Dette kan være problematisk med tanke på at en eldre kvinnes kropp ikke vil være like egnet for å føde ett barn.  Sykdommer og skader har høyere sjanse for å forekomme, noe som ikke er heldig.

Ringsaker vidregående skole, 1STC, Hedmark
Klassa har delte meninger i denne saken. Et flertall syns denne løsningen bør være lovlig også i Norge innen visse rammer. I Norge er det allerede lov til å fryse ned sperm, i tillegg til at kvinner både har kortere fruktbarhet og begge kjønn bør ha like rettigheter. Det er en god løsning for kvinner som ønsker seg barn, men ikke har funnet den rette eller har en livssituasjon som ikke egner seg til å få barn i en normal alder. De som er for denne lovendringen mener også at det bør være en klar grense hvor sent kvinnen kan få barn, ettersom at kroppen ikke egner seg til å bære barn i 9 måneder eller føde i sen alder. Klassen mener at dette burde være lov, men ikke i en tvunget jobbsammenheng. Her viser vi til kjente firmaer i USA som Apple og Facebook, som betaler kvinner som velger å lagre egg for å satse fult på karriere.
De som er imot mener at norske kvinner allerede får barn i for sen alder og at dette går imot naturens gang. Kostnader, langtidseffekter og press kan forekomme ofte. I Norge er det ikke nødvendig med lagring av egg på grunn av at samfunnet er lagt såpass godt til rette for at kvinner skal få barn, både ved hjelp av barnebidrag, permisjon, gratis helsesektor, skole og lignende.

Vi mener dette bør bli lov i Norge, men med betingelser. Kvinner bør ikke få barn i en for sen alder, og dette skal kun styres av kvinnen selv og ikke andre faktorer rundt. Vi syns dette bør gå etter myndighetsalderen og at eggene er tilgjengelig etter at eksakt alder er nådd.

Samisk videregående skole og reindriftsskole, 1SUA, Finnmark
Klassen har blandede meninger om det her fordi det finnes positive og negative deler med eggfrysing. Et godt argument som ble lagt fram for eggfrysing er at det er mange jenter som vil heller satse på utdanning enn å få barn i ung alder, derfor burde disse få muligheten til å fryse ned egg. Dette kan også fremme likestilling til at kvinner får jobbe og oppnå lederstillinger før dem får barn. Men, kvinner er biologisk laget til å få barn før 40-årene, og det føles galt å gå imot dette. Det er heller ingen garanti at man får barn selv om man har egg. Med det kan vi konkludere at det ikke er nødvending samfunnsmessig.

Sandvika videregående skole, 1STA, Akershus

Denne saken handler om eggfrysning og hvorvidt det burde være tillat for ikke-medisinske formål i Norge. Vi mener det er  mange interessante for og mot argumenter innenfor dette temaet. Vi skal skrive om begge, og vi starter med hvorfor eggfrysning burde være tillat.

En viktig fakta i denne saken er at sånn cirka 10 år før overgangsalderen slutter kroppen til en kvinne å produsere egg som er funksjonelle. I gjennomsnitt kommer kvinner i overgangsalderen i en alder på 51 en år. Det vil si at  kvinne ikke lengre kan lage barn i en alder av 41 år. Det er mange damer som vil ha barn i 30-årsalderen men det er ikke sikkert de kan få det på grunn av eggene. Dette er på grunn av at en kvinne er født med 300 000 egg, men de starter å miste eggene selv før de er født.  Når man kommer i puberteten mister man i gjennomsnitt mellom 15-30 egg hver dag, hvor mesteparten av dem dør av seg selv. Det kan bety at noen kvinner ikke kan få barn i en alder av 30 og eldre. En kvinne er mest fruktbar i alderen 20 til 27 år.  Og som du leser over er det ikke sikkert at de kan få barn senere, men de vil likevel vil ha barn. Spørsmålet er: står i veien for at de kan få det? Vi syntes at det skal være lov til å frysene eggene, og dette er våre hovedgrunner.

Kjærlighet: som nevnt, så er en kvinne mest fruktbar i 20års alderen, men det ikke sikkert at kvinnen da har funnet sin store kjærlighet enda. Vi mener at det burde være lov til å fryse ned eggene sine sånn at man kan få barn når man faktisk finner den rette personen å få barn med.

Karriere: Mange unge idag bruker mange år på studie og praksisplass før de får seg en stabil jobb og en god økonomi.  Her kommer også økonomi, det er mange personer som ønsker seg barn etter de har fått seg en stabil økonomi. Det er best for barnet og kvinnen.

Men selvsagt finnes det også noen negative sider ved denne saken. Det kan for eksempel føre til press fra arbeidsgiver, altså noen forskere mener at arbeidsgivere vil kreve av den ansette og sette pause på familie livet for å jobbe. Altså de vil at kvinnen skal fryse ned eggene sine for å ha jobben som sitt første prioritering. Og hvis kvinnen er villig til å gjøre det, kan det hende de velger å ansette en annen personn som er villig til å gjøre dette.

En annen skade som kan komme med denne er på sykehuset, fordi jeg leste på en undersøkelse at de fleste voksne kvinner og menn vil ha barn i mai. Dette vil skape kaos selvsagt for sykehusene i Norge hvis vi tillater dette, ettersom det blir lettere for foreldrene å planlegge at barnet kommer i mai. Noe som vil gjøre at sykehusene for ekstremt mye å gjøre i en periode, og lite i andre perioder. Dette vil også bety at det vil bli mer konkurranse om barnehageplasser, ettersom alle vil skaffe barnet sitt barnehageplass så fort som mulig.

Vi har kommet frem til at vi mener at eggfrysning burde være tillat i Norge. Vi mener dette fordi, vi mener det kan komme flere positivet effekter enn negative.

Sandvika videregående skole, 1STC, Akershus

Gruppe 1:

Vi mener at graviditet skal komme naturlig, og det å få barn tror vi egentlig aldri passer for kvinnen, men det er bare noe man må takle. Nå i dag er utviklingen kommet såpass langt at uønsket graviditet, skal kunne unngås. Derfor mener vi at eggfrysing ikke bør prioriteres i Norge, når man tenker på alle de sykdommene og behandlingsmetodene som burde prioriteres først. Det er flere år for å få en behandling for enkelte sykdommer, og det å prioritere kvinner som ønsker å utsette graviditeten uten medisinsk grunnlag, syntes ikke vi er riktig.

Det har pågått mange diskusjoner hvor folk mener at man kan få et tilbud om å fryse ned eggene, mot at man betaler det selv. I Sverige og Danmark er prisene skyhøye for denne type behandling, og hvis dette i Norge skulle bli et privat tilbud, ville det skape nok et klasseskille som Norges befolkning ikke ønsker. Hadde det derimot blitt et offentlig tilbud, ville det sannsynligvis stoppe utviklingen av andre viktigere og mer omfattende behandlinger som kan redde liv.

Likestilling er et tema som er mye snakket om blant alle. Eggfrysing vil gjøre at menn og kvinner stiller mer likt , ved at kvinner også kan være forplantningsdyktige i voksen alder. Selvfølgelig er det forståelig at kvinner ønsker å fryse eggene sine, og vente med graviditeten til de er mer modne, og er klare for det. Da er sannsynligvis foreldrene til barnet godt etablerte med en god økonomi og et stabilt forhold. Men det er ikke riktig for et barn å vokse opp med en mor og en far som kanskje er 60 år når de begynner i første klasse. Alle barn har et ønske om å ha foreldrene sine så lange som mulig, og med såpass gamle foreldre vil for eksempel også sjansen for å bli besteforeldre utelukkes. Å ha gamle foreldre kan også oppleves som veldig annerledes og rart for andre barn med yngre foreldre. Når mennesker når en viss alder, og kvinnen kommer i overgangsalderen et sted mellom 45-55 år vil det komme som et sjokk på kroppen, fordi man naturlig ikke er skapt sånn, og den naturlige eggproduksjonen er på vei til å forsvinne. Skjelett og bena blir skjørere og det kan være vanskelig å gjennomføre et svangerskap, som i seg selv er krevende å gjennomføre. En mulighet hadde da vært å ha en aldersgrense for eggfrysing, slik at det ikke vil bli mulig for eldre mennesker å bli foreldre. Allikevel er vi helt og holdent mot eggfrysing i Norge, med mindre det finnes medisinske grunner som kan hjelpe kvinnen.

Gruppe 2:

Det finnes både positive og negative sider ved eggfrysning. I dag er det i Norge bare lov å fryse ned egg av medisinske årsaker; i forkant av en behandling som kan skade eggcellene og fruktbarheten, eller i starten av en sykdomsperiode. Dersom bioteknologiloven i Norge åpner for nedfrysning av eggceller av medisinske årsaker, vil det bli mulig å utsette å få barn til senere i livet. Men hva kan blir konsekvensene dersom det legaliseres?

Det er mange positive sider med eggfrysning, men vi mener de negative sidene overtar de positive. Det er flere ulike meninger og argumenter rundt dette. For mange er den mest naturlige måten å lage barn på, den beste. Denne problemstilling er særlig relevant i et religiøst verdensbilde, men er mindre relevant for en humanist.

Dersom egg frysning blir lovlig uten medisinsk grunn vil det skape økt press mot unge kvinner, spesielt i arbeidslivet. Vi kan risikere at arbeidsgivere prioriterer ansettelse av kvinner som har fryst ned egg enn de som planlegger å bli gravide i nærmeste framtid, fordi de ikke kommer til å ta permisjon i løpet av den neste tiden. Ikke vil det bare skape økt press på jobb, men også i hverdagen. Vi mener at barnløshet ikke er en negativ ting og dersom vi tillater egg frysning kan vi risikere at det blir press på at alle kvinner burde få barn.

Noen andre negative ting ved assistert befruktning er at det kan oppstå problemer, for eksempel at tvillinger blir født med flere års forskjell. Det vil si at prioritering av denne type behandling vil bety at vi nedprioriterer mange andre sykdomstilstander. Dette kan da føre til en viss økt helserisiko.

Man må også tenke på statlig støtte til et tiltak som nedfrysninga av egg. Helseutgiftene er allerede større, og vi vet at de vil øke med tiden. Dersom vi ikke er tydelige på hva det offentliges hovedoppgaver er vil det tilslutt bli ute av kontroll. Det kan oppstå konflikter der noen mener at assistert befruktning burde være helsevesenets hovedoppgaver og det er en av grunnen til at vi er i mot assistert befruktning i ikke-medisinske formål.

Videre vil da dette føre til klasseforskjell. Det sier seg selv at det da vil være lettere for rike enn fattige å få tilgang til assistert befruktning. Det finnes allerede mange andre alternativer enn egg frysning, som adopsjon. Det er allerede mange barn der ute som trenger foreldre og hvorfor skal vi da måtte fryse ned egg for å få dem senere i livet når det alltid er noen der ute som trenger foreldre? I tillegg støttes adopsjon av staten, men utbetales senere av foreldre. Det som da blir den eneste fordelen med assistert befruktning tilslutt er at foreldre får videreført sine gener. Vi mener at genetisk reproduksjon er forståelig, men ikke nødvendig.

Sandvika videregående skole, 1STG, Akershus

Gruppe 1:

Eggfrysning er i dag kun tillatt for ekteskapelig forhold for heterofile og lesbiske, hvis vi ser bort ifra medisinske formål. Hvis du oppfyller de kravene og har lyst til å utsette fødselen med assistert befruktning, så må du gjennom en legesjekk for å sjekke om din helsetilstand ikke slår ut på barnet. I dag debatteres det om egg frysning skal være tillatt for alle kvinner slik at de for eksempel kan tilpasse fødselen med karrieren sin. Det er nettopp dette som er vår problemstilling i denne oppgaven.

Om egg frysning skulle blitt lovlig i Norge, så hadde det hatt positive påvirkninger for mange. Skulle en kvinne eventuelt slite med økonomien sin, så hadde det ikke hjulpet mye å få et barn som gjør at hun må bruke penger på å forsørge han eller hun. Dermed gjør assistert befruktning slik at den vedkommende kan fryse ned egg, og blande det med sæd når det skulle passe. Egg frysning gir også muligheter til at kvinner kan tilpasse fødselen sin i forhold til sin karriere i arbeidslivet. Et annet argument for at assistert befruktning burde være lovlig for alle kvinner, er at alle kvinner sin fruktbarhet reduseres sterkt i slutten av 30 årene deres, noe som gjør at det kan bli vanskelig å få barn jo eldre man blir. Egg frysning gir dermed en mulighet for kvinner at de slipper å stresse med å få barn eller eventuelt en kjæreste hvis de ikke har funnet seg en før fruktbarheten reduseres.

Egg frysning kan også ha en negativ påvirkning hvis det skal bli lovlig for alle kvinner i Norge. For det første er det generelt dumt for alle kvinner, uavhengig om du er i et ekteskap lignende forhold eller ikke. Det er nemlig en risiko for barnet som skal bli født at den kan vokse opp med en hjertefeil, eller bli født alt for tidlig. Det fører til at barnet kan vokse med alt for lav kroppsvekt og høyde, og det kan i verste fall føre til en spedbarns død. Selv om vi har legesjekker til dette er det fortsatt en risiko.

En annen negativ konsekvens er at man ikke vet hva som kan skje barnet. Det er blitt gjort svært lite forskning rundt egg frysning og de langvarige effektene kan være veldig alvorlige. Forskere i dag vet ikke hva bivirkningene kan være for en eggcelle som blir fryst ned.

Egg frysning egner seg ekstremt bra for kvinner som ikke har lyst til å sette karrieren på spill fordi de må føde barn. Det egner seg også bra for kvinner som ikke har en makker, men ikke har lyst til å risikere å bli for gammel til å føde et barn. Konsekvensene ved egg frysning er at barnet kan bli født med arvelige sykdommer, hjertefeil eller at det dør altfor tidlig. Forskere vet heler ikke hva langtidseffektene er. Vi syntes at det ikke skal være lov med egg frysning. Dette er fordi at man ikke har nok forskning rundt temaet og fordi vi ikke vet hva som vil skje med avkommet utover i dens liv.

Gruppe 2:

I Norge i dag har man ikke lov til å fryse ned egg og eggstokkvev til ikke-medisinske formål. Dette står i paragraf 2-17 som omhandler lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev. «Ubefruktede egg og eggstokkvev kan bare lagres når lovens vilkår for assistert befruktning er oppfylt, eller dersom en kvinne skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsdyktigheten» (Fra bioteknologilovens kapittel 6). USA derimot har ett annet regelverk, der nedfrysning til ikke-medisinske formål er tillatt. Det er i den siste tiden oppstått debatt rundt hvorvidt dette også skal bli lov i Norge.

Ett viktig argument for at nedfrysning av egg til ikke-medisinske formål skal bli tillat er at dette kan gjøre det lettere for kvinner i arbeidslivet, og hjelpe kvinner inn i mannsdominerte yrker som er vanskelig å kombinere med morsrollen. Noen mener at likestillingen i Norge er svært annerledes fra likestillingen i USA og at vi derfor ikke trenger slike lover. Ny forskning viser derimot at kun 13% av toppleder i Norges næringsliv er kvinner, og at 49 andre land har flere kvinnelige ledere enn Norge. (Hentet fra http://www.aftenposten.no/okonomi/Likestillingslandet-Norge-er-blitt-likestillingssinke–7921980.html). Dette viser at selv om Norge i mange sektorer er langt fremme på likestilingsfronten, har vi fortsatt mye å jobbe med, blant annet i næringslivet. En ny lov, der man har lov til å fryse ned ubefruktede egg vil kunne bidra til at flere kvinner søker på disse stillingene.

En annen problemstilling som dukker opp er hvorvidt arbeidsgiverne skal kunne påvirke kvinnelige ansatte til å fryse ned eggene sine. I USA er dette lov og ett stort selskap som for eksempel Facebook ga fra 2014 kvinnelige ansatte 20 000 dollar i økonomisk støtte for å fryse ned eggene sine (hentet fra https://www.bioteknologiradet.no/2014/11/eggfrysing-som-frynsegode-mer-eller-mindre-valgfrihet/). Vi mener at bedriftene ikke burde kunne gi bonuser eller påvirke ansatte til å fryse ned egg, fordi kvinnelige ansatte ikke skal føle seg presset til å ta et slik valg kun av økonomiske grunner. Det er allerede kjønnsdiskriminering i arbeidslivet og å gi arbeidsgiver en slik mulighet til påvirkning kan føre til ytterligere diskriminering. En ny rapport sier at over halvparten av norske mødre blir diskriminert i arbeidslivet, og dette er derfor viktig å forhindre (hentet fra http://www.aftenposten.no/okonomi/Over-halvparten-av-norske-modre-diskrimineres-i-arbeidslivet-7922357.html).

Vår konklusjon er dermed at ett nytt regelverk der kvinner selv kan bestemme å fryse ned ubefruktede egg og eggstokkvev, vil virke positivt på likestillingen og hjelpe kvinner inn i mannsdominerte yrker. Vi oppfordrer derfor politikkere til å tillate nedfrysning av ubefruktede egg og eggstokkvev til ikke-medisinske formål, men forby arbeidsgivere å påvirke de ansattes valg økonomisk.

Sjøvegan videregåene skole, 3PÅB, Troms

Eggfrysing til ikke-medisinske årsaker er ikke tillatt i Norge i dag. Det er en vanskelig problemstilling, om man bør prioritere andre ting enn barn. Vil man da være passende forelder? Likevel kan man tenke seg at barnet får bedre oppvekstsvilkår dersom foreldrene har planlagt barnet, og er sikre på at de har tid og kapasitet til å ta vare på det.

Det bør være en begrensning på antall år eggene kan være nedfryst, slik at foreldrene er i en alder hvor de kan oppdra barnet på en god og sikker måte. En annen grunn til at det bør være begrensning på antall år eggene kan være nedfryst, er at det sikrer barnet mot skader/senskader ved for lang nedfrysningstid.

Eggfrysning for enslige kvinner bør bli tillatt slik at de ved en senere anledning hvor de kan ha funnet en livspartner kan bære fram et barn.

Et felles argument mot assistert befruktning kan være at ting skal gå «naturens gang», og at det kreves en person av hvert kjønn, begge friske, for å lage et barn. Dette vil være det naturlige og slik det skal være, ifølge noen.

Sjøvegan videregående skole, 3STA, Troms

Vi er uenige om eggfrysning til ikke-medisinske formål bør tillates i Norge, og vil derfor belyse våre argumenter for og imot.

Hvis eggfrysning blir tillatt, kan barnet bli født og oppvokst i et miljø hvor foreldrene er klare for det, vet at de sikkert vil det, og har en stødig inntekt. Utdanningen er fullført og de har fast jobb. Oppsummert, vil levekårene for barnet bli bedre enn de kunne vært om barnet ble født midt i utdanningen.

På den annen side, bør ikke den delen av befolkningen som er nærme overgangsalderen – og dermed ikke lengre like fruktbar – nær pensjonsalderen kunne gjøre dette, av biologiske hensyn. Foreldrene ville da ikke ha en fast jobb med fast inntekt særlig mye lengre, og denne livssituasjonen ville ikke vært optimal for barnet.

Det klassen imidlertid er enig om, er at det bør settes en øvre aldersgrense for når man kan ta i bruk de nedfryste eggene.

Skeisvang videregående skole, 1STA, Rogaland

Ja, det burde være lov, men staten burde ikke finansiere det hvis ikke det er en medisinsk årsak. Flere kvinner burde ha lederstillinger i samfunnet, og dette kan hjelpe med det.  Det er et problem at kvinner får barn i den alderen de egentlig burde satse på karrieren.

Skeisvang videregående skole, 1MDB, Rogaland

Om eggfrysing til ikke-medisinske formål skal tillates i Norge varierer vel fra person til person og alle har jo egentlig vidt forskjellige meninger om det. Det er en ting hvis du skal fryse eggene slik at noen andre som ikke kan få barn kan få bruke dem. Også er det en annen ting hvis du skal fryse dem fordi du f.eks. har fått deg drømmejobben og ikke vil ha barn i akkurat den perioden. En annen ting der igjen er hvis du bruker eggfrysing i medisinsk sammenheng som f.eks. hvis du skal gjennom en behandling som kan skade fruktbarheten.

En negativ ting med å fryse ned egg er at om du venter for lenge med å ta dem opp igjen så blir de dårlige. Jo lenger eggene ligger i fryseren jo dårligere blir dem og jo mindre sjanse kan det være for at de kan bli til et foster. Så om du vil fryse egg fordi du har det for travelt en periode og heller vil bli forelder senere så må du være sikker på at det er det du vil. For det kan oppstå konsekvenser. Både negative og positive. Det er heller ikke en ting du kan ombestemme deg frem og tilbake med heller for det koster masse penger og kvinnen/kvinner som vil dette må gjennom veldig mange prøver før hun kan fryse ned egg.

Et annet argument mot ikke-medisinsk egg frysing er at en kvinne burde få bestemme selv når hun vil ha barn. Å få en familie er en viktig del av livet og en burde ikke la jobben gjøre slik at en velger å fryse ned egg istedenfor å gripe sjansen når du f.eks. er ung. Det er kanskje ikke så kjekt å få barn når du er for gammel for da får du ikke vært med barna dine så veldig lenge og det blir ikke helt det samme som hvis du hadde vært yngre. Kanskje du får en sykdom på grunn av alderen din som kan ødelegge for familieforholdet.

Et negativ argument med å få barn ”tidlig” hvis du ikke tenkte på nedfrysning av egg er at. Si at noen måneder etter at du fikk barnet ditt så fikk du tilbud om noe du har drømt om lenge. Hva skal du da gjøre når du får tilbud om f.eks. en jobb og du har et lite barn du må ta deg av? Folk som havner i slike situasjoner eller andre situasjoner der de ikke har så mye tid til å passe på barna sine fordi de er travle pleier som oftest å sende dem i barnehagen eller hos foreldrene sine. Det er jo selvfølgelig greit dette, men det er allikevel negative sider ved det. Et argument er at om du sender barnet ditt i barnehagen eller lar det være hos foreldrene dine veldig ofte så får du på en måte ikke sett det vokse opp fordi du så sjeldent er med det.

På den andre siden av denne saken så kan det være bra å fryse egg for da kan du tilpasse fødsel i forhold til karriere, råd og kjæreste. Om en ikke lar eggene ligge for lenge så er det jo en sjans for at når en ”tiner” dem opp igjen så kan de bli til et foster.

Et annen argument for eggfrysing er at om du er så heldig å får deg drømmejobben eller oppnår noe annet stort i livet og vet at du ikke har tid til å få barn så kan du fryse ned eggene for så senere å ta dem opp.

Eggfrysing til ikke-medisinske formål kan være lovlig i Norge, men jeg mener at det ikke er særlig nødvendig og det syntes nok ganske så godt i denne argumentasjonsrapporten, for jeg har skrevet mest argumenter mot eggfrysing. En burde få love til å få barn når en føler for det og når det føles naturlig. I tillegg så koster det masse penger å gå gjennom disse prøvene. Hvem vet, hvis det blir lovlig i Norge så kan det være at flere kvinner vil dette og kanskje det til og med kan komme ut av kontroll hvis det blir for mange. Har Norge nok leger til dette her hvis mange plutselig vil ta eggfrysing? Oppstår det et lite problem i livet går det jo alltids an å få hjelp av familien, en psykolog eller en lege. Eller så kan du vente litt lengre med å få barn til du er klar. Du trenger ikke å vente flere år heller. Og er du heldig så er nok kanskje det det smarteste valget.

Skeisvang videregående skole, 1STD, Rogaland

Nedfrysning av egg uten at det er medisinske årsaker er noe som allerede er lov i en rekke land bla. Danmark, men det  er ikke lov i Norge enda. Debatten om det bør legaliseres i Norge er stor og det er mange delte meninger om det. Prinsippet for denne teknikken er å ta noen egg fra en kvinne som er i sin fertile alder, dvs. den tiden hun kan bli gravid, for å så fryse de ned, til hun selv ønsker å få barn og bli gravid. Grunnen er at etter et vist punkt i livet vil kvaliteten på eggene bli dårligere, det å bli gravid blir også vanskeligere. I tillegg til det er det større sannsynlighet for at det kan være en feil ved fosteret, risikoen for spontanabort blir også større med årene. Dessverre finnes det ikke en garanti på at nedfrysning av egg, for å så sette dem inn igjen vil resultere i en graviditet hos alle.

Fordelene ved å fryse ned eggene er mange. Et av de viktigste og det som blir mest brukt er det å ha muligheten til å bli mor selv om en ikke treffer drømmemannen før man er godt opp i 30-årene. Om kvinnen da har fryst ned noen av eggene sine når hun var midten av 20-årene, har hun fortsatt muligheten til å bli gravid selv om hun nærmer seg 40. Dette åpner da muligheten for å bli mor uavhengig av alder.

Om nedfrysning av eggene blir legalisert bør det innføres en øverste grense på det å få satt eggene sine inn igjen. En øverste grense kan være på 50 år, grunnen til den bør gå så høyt er fordi den fertile alderen er fra 13-50 år, vi lever også mye lengre enn før, vi dør ikke lengre når vi er 70 og mange lever helt til de er 90 år. Om et barn da blir født når mor er 50 vil det ikke miste henne før det er godt voksent og i 30-40 årene. Grunnen til at det bør være en øverste grense er at om en kvinne på 70 blir gravid, vil barnet miste foreldrene sine da det er veldig ungt, og bruke årene før det på å pleie og passe på dem. En annen faktor som spiller en rolle i at den øverste grensa bør være 50 år er at kvinner venter med å få barn, statistikk viser at tallet på førstegangsfødende på 30 og eldre stadig øker.

Om det blir lov vil det nok også finnes noen som kan bruke det som utpressing i arbeidslivet. Det er ikke en hemmelighet at mange sjefer ikke vil ha en kvinne som er gravid eller planlegger å bli gravid i nærmeste fremtid som en ansatt, dette gjelder selvfølgelig ikke alle.  Da kan de tilby at de kan fryse ned eggene sine, og heller satse på karriere framfor å stifte en familie. Mange vil da føle de er nødt til å sette barn på vent for å prioritere jobb og karriere. På en annen siden er det kanskje nettopp det noen vil, det å kunne blomstre noen år før de før barn. Det er noen som vil føle de har fått jobbet og oppnådd noe før de stifter en familie. Om denne teknikken blir tilgjengelig for alle er det ikke slik at man gjøre det. Det at en kan gjøre det betyr ikke at man bør gjøre det.

Som nevnt er det både fordeler og ulemper. Men det som veier mest er nok fordelene. Det å ikke stresse med å bli gravid fordi en ikke har funnet drømmemannen er nok ett av de viktigste, det at muligheten for å bli gravid fortsatt er tilstede selv om en er i slutten av 30-årene. Siden teknologien har kommet så langt som den har i dag også, vil det være lite risiko for at noe skal skje med eggene som kan gjøre stor skade på et eventuelt foster. Så moralsk feil vil det nok ikke være, med mindre det blir brukt mot noen sin vilje og blir presset til å gjøre det. På en annen side, hvordan vil et samfunn hvor alle fryser ned eggene sine og setter dem inn etter mange år være? Vil dette alltid funke 100 %? Én feil kan ødelegge alt. Hva om noe skjer med eggene, hva om feil egg blir satt inn igjen?

St. Olav videregående skole, 1STA, Rogaland

For:

• Fremmer karriere hos kvinner – flere muligheter

• Skaper likestilling innenfor arbeidslivet.

• Utvidet periode med sannsynlighet for svangerskap

Imot:

• Usikkerhet rundt langvarige konsekvenser og innvirkninger på barnet

• Kvinner i arbeidslivet er blitt betalt for å fryse egg og dermed utsette graviditeten for ikke å gå ut over arbeidet.

Stavanger Katedralskole, 1STE, Rogaland

Dette spørsmålet skapte ikke en stor konflikt i klassen. De fleste var ganske enige om at vi ikke støttet forslaget av ulike grunner. Det kan for eksempel skape perfeksjonspress, at man må ha mann, hus og alt perfekt for å kunne bli forelder. I tillegg er det et spørsmål om alder. Når man blir eldre har man ikke så mye energi som kreves for å oppdra et barn. Dette kan føre til at det blir reverserte roller – barnet må ta vare på forelderen istedenfor omvendt. En annen ting er at det kan skape press fra arbeidsgiver om at kvinnen skal vente med å få barn slik at det passer bedre for arbeidsgiveren. Samtidig tar det mye ressurser og tid som eventuelt kan brukes til andre formål.

Sunndal vidaregåande skole, 1ST3, 4, Møre og Romsdal

I dag er det mulig å fryse ned egg for senere befruktning hvis du skal igjennom medisinsk behandling som kan skade fruktbarheten. Spørsmålet er om dette skal være mulig selv om du ikke har medisinske årsaker, for eks at du vil ha barn senere.

Argumenter FOR:

–       Det er lov å fyse ned eggene etter assistert befruktning, så hvorfor skal det ikke være lov til eggfrysing til ikke medisinske formål?

–       Eggfrysing gir bedre mulighet for kvinner til å fullføre utdanningen, og å ta på seg høyere stillinger i samfunnet.

–       Eggfrysing kan gi kvinner sjansen til å få barn når de føler seg klar. Til de har bedre økonomi, og kan sikre ungen et bedre liv.

–       Til yngre du er, til bedre er eggene. Eggene er bedre i en alder av 20 enn i en alder av 30.

Argumenter MOT:

–       Ved eggfrysing setter man på en måte ”et liv på vent”. Skal det være rett?

–       Ombestemmer du deg og du ikke vil ha barn, går på en måte et liv ”på spill”, siden du velger å ikke bruke eggene dine.

–       Prosedyrer som eggfrysning er dyrt for samfunnet.

–       Mange ser på eggfrysning som unaturlig.

Konklusjon: Selv om du ”setter et liv på vent” så gir nedfrysing av egg kvinner større muligheter både til å høyere utdanning og høyere stillinger. Det gir kvinner muligheten til å vente til de er bedre rustet økonomisk til å ta seg av et barn, som kan gi ungen et bedre liv. I tillegg er eggene bedre til yngre du er. Så er du ikke klar til å få barn når du er 25, kan du fryse ned eggene og vente med å få barn når du er 28. Vi finner oss  for det meste enig i at eggfrysing bør tillates.

Sygna vidaregåande skole, 3PÅA, Sogn og Fjordane

Det fleste i klassen er mot å fryse ned egg til ikkje-medisinsk hjelp. Fleirtalet meinte vi ikkje bør byrje med dette, fordi før du kan ta ut egga må ein ha hormonbehandling. Hormonbehandlinga kan då gå på den psykiske helsa, som kan gjere personen psykisk sjuk. Om ein er psykisk sjuk har ein liten eller ingen evne til å ta vare på barna.  Vi meinar også det blir feil, for det blir på ein måte sal av barn. Er dette eigentlig moralsk rett? Er det rett og tenke på seg sjølv,  ta ut egg og  befrukte dei og få barn når det passar ein sjølv?  Det er så mange barn i verden som treng foreldre. Då kan ein heller adoptere og hjelpe dei andre barna. Er det rett at foreldre som er over 50 år skal få barn, som då betyr at dei er over 70 år når barna er 20? Det kan føre til at foreldra ikkje lev så lenge etter barnet er blitt vaksen.  Vi meinar også det blir dyrt for staten om alle kvinner som vil kan ta ut egg når det passar dei det  Det er ikkje ein menneskerett å ha barn. Men det er mange som har sterkt ønskje på å få barn. Barna får også mindre verdi om ein styrer på som ein vil. Det blir ikkje noko gave med barn men heller eit tilbehøyr.

Mindretalet av klassen stemte for egg frysning til ikkje-medisinsk hjelp, fordi dei meinar at det er kvinna sitt val. Det er kvinna sin kropp, og ho bør bestemme over den sjølv.  Då kan også kvinna tilpasse seg sjølv når det passar ho å få barn.

Tryggheim videregående skole, 1STB, Rogaland

Ja, fordi:

– Til lenger man venter med å få barn, til større risiko er det for at noe kan skje med barnet. Derfor er det vel (både for barnet og foreldrenes del) en god mulighet å fryse ned egg i ung alder slik at man minsker risikoen for misdannelser på barnet når man blir eldre og er klar for å få barn.

– Mange velger å ikke få barn i ung alder fordi de vil studere, eller få drømmejobben først. For å få begge deler er det en ypperlig mulighet å fryse ned noen egg selv om man ikke vil få barn på akkurat det tidspunktet.

Nei, fordi:

– Dette handler om prioriteringer. Enten må drømmejobben vente, og familie prioriteres,  eller familie må vente og jobben prioriteres.

– Risikoen for sykt barn vil alltid være der, uansett mors alder.

– Det er en grunn til at risikoen for sykt barn øker med alderen, vi er laget for å få barn tidig.

Ulstein vidaregåande skule, 1TT1, Møre og Romsdal

Om livssituasjonen din er slik at du ikkje kan få barn på fleire år, burde det då vere lov til å fryse ned eigne eggceller slik at ein kan få sitt biologiske barn?

Men er det god nok grunn til å vente å få barn fordi ein enten vil “leve livet”, gå på skule eller jobbe? Det kan også vere negativt for barnet at mora er mykje eldre enn barnet.

I eit slikt samfunn som vi lever i idag så kan ikkje alle berre velge å prioritere skule, karriere og andre ting og deretter vente til ein er for gammel til å kunne få eigne ungar! Å bruke opp statlige ressursar på par som velger å vente for lenge til å kunne få eigne ungar, børr ikkje få den hjelpa. Det paret har visst, og under vitande vilje valgt å vente og dermed gått glipp av sin moglegheit til å bli foreldre.

Vardafjell videregående skole, 1STA, Rogaland

Tilhengere av eggfrysing til ikke-medisinske formål mener dette gir folk mulighet å få barn i en mer stabil fase av livet med hus og fast inntekt.  De argumenterer videre med  at vi har frihet og det  skal være mulighet for alle til å få barn. Når du venter med å få barn minker fertiliteten. Ved å fryse ned egg sikres muligheten til å få barn også for dem som velger å vente. På den andre siden kan det var negativ å tillate eggfrysing, på grunn av barnets sikkerhet. Hensikten er at barn skal føle seg trygg og få støtte av foreldrene sine. Men det motsatte kan skje. Spesielt hvis foreldene blir så gamle at barnet i ung alder må ta seg av sine aldrende foreldre. Å bruke ressurser på dette er ikke gunstig da det er mange ting vi heller ville brukt penger på. Dessuten kan det skape et klasseskille der de rike får barn når de er eldre.

Flertallet mener at det ikke bør tillates fordi det er unødvendig bruk av ressurser og ellers etisk betenkelig. Mindretallet mener på sin side at vi må tåle det for å oppnå frihet og gi flere unge mulighet til å etablere seg før de får barn.

Konklusjon vår er at eggfrysing er unaturlig og med tanke på at foreldrene er eldre kan det skape konsekvenser som ikke er bra for ungen. Dessuten vil dette koste mer enn det smaker.

Klassens anbefaling er at eggfrysing utenom medisinske forhold ikke bør tillates.

Vågsbygd videregående skole, 1D, Vest-Agder

I enkelte tilfeller kan kanskje dette være nødvendig, men vi ser ikke så mange andre grunner enn medisinske og er derfor imot at dette tillates. Vi synes ikke karriere og andre planer skal være grunn god nok til å fryse ned egg. Å få barn bør være så viktig at det ikke utsettes til alt annet er gjennomført. Man kan også risikere at mødre venter til de er så gamle at barnet får gamle foreldre, og det er større risiko knyttet til svangerskap.

Vågsbygd videregående skole, 1DaDR, Vest-Agder

–        Kvinner venter lengre før de får barn. Konsekvensen blir at barna risikerer sykdommer som Downs syndrom. Hvis de fryser ned eggene blir risikoen for sykdom mindre.

–        Kvinner får mulighet til å utdanne seg og etablere seg.

–        Betale 30000 kr per år, slik at tilbudet ikke blir misbrukt

–        Mulighet til å få barn i overgangsalderen

–        Aldersgrense for tilbudet

Øystese gymnas, 1B, Hordaland

Fleirtalet i klassen meiner at egg frysing skal være lovleg under strenge vilkår. Det er ein auka risiko for å bli barnlaus jo eldre ein vert. Det kan være nyttig for dei som har ein lang utdanning å kunne utsetja det å få barn. Ein burde ha ei aldersgrense for kor gammal ein kan være før ein set egget inn att.