28.05.2015

Vil forby fire genmodifiserte plantar

Rapsplanter mot blå himmel

Raps. Foto: iStock

Miljødirektoratet har rådd til å forby fire genmodifiserte plantar som er godkjende i EU. Det er i tråd med det Bioteknologirådet tidlegare har gått inn for.

Av Audrun Utskarpen

Det dreier seg om éin maissort og tre rapssortar, og søknadene gjeld import, tilverking og bruk i mat og fôr.

Gen for antibiotikaresistens

Maisen MON863 er genmodifisert til å tole sprøytemiddel med glufosinat og inneheld gen for antibiotikaresistens. Gena for antibiotikaresistens er nyttige i utviklingsprosessen på laboratoriet, men har ingen funksjon i den ferdige planten. Miljødirektoratet har lagt vekt på at gena for antibiotikaresistens kan spreie seg til bakteriar som gjer folk sjuke. Sjølv om det er lite sannsynleg, kan det få store konsekvensar fordi vi da ikkje lenger kan behandle desse sjukdommane med antibiotika. Vurderinga er i tråd med det Bioteknologirådet tidlegare har rådd til.

Raps spreier seg

Dei tre rapssortane Ms8, Rf3 og krysninga Ms8xRf3 er genmodifisert til å tole sprøytemiddel med glufosinat. Her har Miljødirektoratet lagt mest vekt på at raps spreier seg lett og kan krysse seg med dyrka raps og ryps og med ville slektningar av raps. Dermed kan resistensgenet spreie seg i naturen og utgjere ein miljørisiko. Eit fleirtal i Bioteknologirådet (da Bioteknologinemnda) rådde i 2013 til at Noreg forbyr desse rapssortane.

Regjeringa avgjer

Når EU har sagt ja til ein GMO, må Noreg etter EØS-avtalen avgjere om vi skal godkjenne eller forby han. Miljødirektoratet koordinerer prosessen, og Miljødirektoratet, Bioteknologirådet, Mattilsynet og Vitskapskomiteen for mattryggleik vurderer GMO-ane utifrå sine ansvarsområde. Miljødirektoratet tilrår eit vedtak for Klima- og miljødepartementet, og regjeringa avgjer søknaden til slutt.

 

 

 

 

 

 

Siden ble opprettet: 28.05.2015. Siden ble oppdatert: 28.05.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter