28.05.2015

Vil forby fire genmodifiserte plantar

Rapsplanter mot blå himmel

Raps. Foto: iStock

Miljødirektoratet har rådd til å forby fire genmodifiserte plantar som er godkjende i EU. Det er i tråd med det Bioteknologirådet tidlegare har gått inn for.

Av Audrun Utskarpen

Det dreier seg om éin maissort og tre rapssortar, og søknadene gjeld import, tilverking og bruk i mat og fôr.

Gen for antibiotikaresistens

Maisen MON863 er genmodifisert til å tole sprøytemiddel med glufosinat og inneheld gen for antibiotikaresistens. Gena for antibiotikaresistens er nyttige i utviklingsprosessen på laboratoriet, men har ingen funksjon i den ferdige planten. Miljødirektoratet har lagt vekt på at gena for antibiotikaresistens kan spreie seg til bakteriar som gjer folk sjuke. Sjølv om det er lite sannsynleg, kan det få store konsekvensar fordi vi da ikkje lenger kan behandle desse sjukdommane med antibiotika. Vurderinga er i tråd med det Bioteknologirådet tidlegare har rådd til.

Raps spreier seg

Dei tre rapssortane Ms8, Rf3 og krysninga Ms8xRf3 er genmodifisert til å tole sprøytemiddel med glufosinat. Her har Miljødirektoratet lagt mest vekt på at raps spreier seg lett og kan krysse seg med dyrka raps og ryps og med ville slektningar av raps. Dermed kan resistensgenet spreie seg i naturen og utgjere ein miljørisiko. Eit fleirtal i Bioteknologirådet (da Bioteknologinemnda) rådde i 2013 til at Noreg forbyr desse rapssortane.

Regjeringa avgjer

Når EU har sagt ja til ein GMO, må Noreg etter EØS-avtalen avgjere om vi skal godkjenne eller forby han. Miljødirektoratet koordinerer prosessen, og Miljødirektoratet, Bioteknologirådet, Mattilsynet og Vitskapskomiteen for mattryggleik vurderer GMO-ane utifrå sine ansvarsområde. Miljødirektoratet tilrår eit vedtak for Klima- og miljødepartementet, og regjeringa avgjer søknaden til slutt.

 

 

 

 

 

 

Siden ble opprettet: 28.05.2015. Siden ble oppdatert: 28.05.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter