11.08.2015

Bør kunne oppsøke slektninger

Lege samtaler med pasient

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Slektninger av pasienter med alvorlig arvelig sykdom bør kunne informeres om sykdomsrisiko uten pasientens samtykke, mener flertall i Bioteknologirådet.

En pasient med en alvorlig arvelig sykdom kan ha slektninger som ikke vet at de har høy genetisk risiko for å utvikle den samme sykdommen. I en ny uttalelse fra Bioteknologirådet mener et flertall på elleve medlemmer at bioteknologiloven bør endres når det gjelder pasienter som ikke ønsker at slektninger skal få informasjon om slik sykdomsrisiko. Dagens lov åpner ikke for å gi slektninger denne informasjonen uten samtykke fra pasienten.

Loven bør endres slik at Helse- og omsorgsdepartementet i særlige tilfeller kan gi helsepersonell tillatelse til å kontakte aktuelle slektninger uten pasientens samtykke, mener flertallet. Forutsetningen er at sykdommen må være alvorlig og kunne forebygges eller behandles. Flertallet vektlegger at helsepersonell ikke skal ha plikt til å gi slektninger slik informasjon.

Et mindretall på to medlemmer mener en slik lovendring kan undergrave tillitsforholdet mellom lege og pasient, og ønsker ikke å forandre dagens lovtekst.

Bioteknologirådet understreker at hovedregelen i slike tilfeller bør være at pasienten selv informerer berørte slektninger. Ved alvorlige tilstander som er mulige å behandle bør pasienten også kunne be helsepersonell informere slektningene.

Uttalelsen er del av Bioteknologirådets evaluering av bioteknologiloven.

Les hele uttalelsen her. 

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, tlf. 976 900 76 eller epost hallvard.kvale[at]bioteknologiradet.no

Siden ble opprettet: 11.08.2015. Siden ble oppdatert: 11.08.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter