11.08.2015

Bør kunne oppsøke slektninger

Lege samtaler med pasient

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Slektninger av pasienter med alvorlig arvelig sykdom bør kunne informeres om sykdomsrisiko uten pasientens samtykke, mener flertall i Bioteknologirådet.

En pasient med en alvorlig arvelig sykdom kan ha slektninger som ikke vet at de har høy genetisk risiko for å utvikle den samme sykdommen. I en ny uttalelse fra Bioteknologirådet mener et flertall på elleve medlemmer at bioteknologiloven bør endres når det gjelder pasienter som ikke ønsker at slektninger skal få informasjon om slik sykdomsrisiko. Dagens lov åpner ikke for å gi slektninger denne informasjonen uten samtykke fra pasienten.

Loven bør endres slik at Helse- og omsorgsdepartementet i særlige tilfeller kan gi helsepersonell tillatelse til å kontakte aktuelle slektninger uten pasientens samtykke, mener flertallet. Forutsetningen er at sykdommen må være alvorlig og kunne forebygges eller behandles. Flertallet vektlegger at helsepersonell ikke skal ha plikt til å gi slektninger slik informasjon.

Et mindretall på to medlemmer mener en slik lovendring kan undergrave tillitsforholdet mellom lege og pasient, og ønsker ikke å forandre dagens lovtekst.

Bioteknologirådet understreker at hovedregelen i slike tilfeller bør være at pasienten selv informerer berørte slektninger. Ved alvorlige tilstander som er mulige å behandle bør pasienten også kunne be helsepersonell informere slektningene.

Uttalelsen er del av Bioteknologirådets evaluering av bioteknologiloven.

Les hele uttalelsen her. 

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, tlf. 976 900 76 eller epost hallvard.kvale[at]bioteknologiradet.no

Siden ble opprettet: 11.08.2015. Siden ble oppdatert: 11.08.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter