19.08.2015

Video: Halvorsen og Høie diskuterer bioteknologi

Kristin Halvorsen forteller om Bioteknologirådets evaluering av bioteknologiloven og overrekker evalueringen til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bioteknologirådet har det siste året evaluert bioteknologiloven, som blant annet regulerer assistert befruktning, fosterdiagnostikk, gentesting og mange typer avansert medisinsk behandling. 18. august overleverte rådets leder Kristin Halvorsen den ferdige evalueringen til helse- og omsorgsminister Bent Høie under Arendalsuka. Evalueringsrapporten inneholder 20 uttalelser om ulike spørsmål som loven regulerer.

Halvorsen fortalte først om hvilke saker rådet har diskutert og hvilke hovedtendenser man kan se i rådets anbefalinger om de ulike temaene. Deretter overrakte hun rapporten til Høie, som ga sine kommentarer til rådets arbeid. Til slutt ble det åpnet for spørsmål fra salen.

Klikk her for å lese Bioteknologirådets evaluering av bioteknologiloven

Siden ble opprettet: 19.08.2015. Siden ble oppdatert: 19.08.2015

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter