Publisert: 28. oktober 2015

Bilde av gensekvens.
Foto: iStock

Klikk her for å se direkte video fra møtet.

 

Tid: 3. desember, lett lunsj fra 12.00, program 12.30 – 14.30 

Sted: Litteraturhuset i Oslo, møterom Kjelleren 

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding til: Anders.B.Hanssen@afi.hioa.no.

 

I 2004 implementerte Norge det europeiske bioteknologidirektivet. Direktivet setter spesifikke rammer for patentering av oppfinnelser på bioteknologiområdet, som gener. I forbindelse med implementeringen var det en bred diskusjon av de verdimessige sidene ved å skulle ta patent på bioteknologiske oppfinnelser og en rekke tiltak ble innført i norsk patentlovgivning, bl.a. opprettelsen av Den etiske nemnd for patentsaker (Patentnemnda). I disse dager diskuteres det å fjerne tiltakene. Samtidig gjør den raske teknologiske utviklingen det viktigere enn noen sinne å diskutere de etiske sidene ved patentering.

Viktige spørsmål er:

.                Hvilke etiske, inkl. forskningsetiske, spørsmål reises med patentering?

.                Hvordan ivaretas etiske aspekter i dagens praksis?

.                Hvilke tiltak kan styrke en etisk basert patentpraksis?

I forbindelse med at forslaget om revisjon av Patentloven skal til politisk behandling ønsker vi å sette slike spørsmål på dagsorden. Med innledere fra offentlig forvaltning og forskning inviterer vi til en åpen diskusjon.

Program

12.30 – 12.50: Velkommen og introduksjon om hvilke verdier som står på spill innen biopatent-politikken. Ellen-Marie Forsberg, prosjektleder PatentEtikk-prosjektet, Høgskolen i Oslo og Akerhus

12.50 – 13.05: Hvordan etiske aspekter ivaretas i dagens praksis. Bjørn Lillekjendlie, direktør for Patentavdelingen, Patentstyret

13.05 – 13.20: Hvilke endringer kan gjøres for å styrke samfunnsmessige verdiers rolle i norsk patentpraksis? Sissel Rogne, direktør Bioteknologirådet

13.20 – 13.30: Kommentar fra Harald Irgens-Jensen, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

13.30 – 13.40: Kommentar fra Teshome Hunduma, politisk rådgiver, Utviklingsfondet

13.40 – 13.50: Kommentar fra Ove Bernt Trellevik (H) fra Næringskomiteen

13.50 – 14.20: Åpen diskusjon med panelet

14.20 – 14.30: Avsluttende refleksjoner. Helene Ingjerd, Forskningsetiske komiteer/Etisk Nemnd for Patentsaker

 

Arrangører:

PatentEtikk-prosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus

Nasjonale Forskningsetiske Komiteer, vertsinstitusjon for Etisk Nemnd for Patentsaker

Bioteknologirådet.

Finansiert av Norges Forskningsråds ELSA-program, gjennom PatentEtikk-prosjektet.