Publisert: 28. oktober 2015

Foto: iStock

Massiv genetisk analyse er på vei inn i sykehusene våre på grunn av ny teknologi (Next Generation Sequencing). Hvordan påvirker dette vår kliniske hverdag? Hvordan kan og skal det brukes? Hvilke fordeler gir det? Disse spørsmålene vil bli belyst under dette seminaret med Norges eksperter på området.

Tid: 12. november, kl. 15.30–18.30

Sted: Stavanger universitetssykehus, aulaen

 

Program

15.30: Velkommen, kort introduksjon til kreftgenomikk og NGS. Post Doc, Kristin Jonsdottir, ved avdeling for patologi, SUS.

15.40: Kreftgenomikk: en ny æra i norsk klinikk? Leder for nasjonalt fagråd for kreftsatsing. Professor Per Eystein Lønning, Haukeland universitetssjukehus.

16.10: Nasjonal kreftgenomikkonsortium – erfaring så langt. Professor Ola Myklebost, OUS, Leder av Norwegian Cancer Genomics Consortium (NCGC).

16.40: Pause

17.10: Etiske problemstillinger knyttet til bruk av kreftgenomikk. Sissel Rogne, direktør for Bioteknologirådet.

17.30: Patologens synspunkter ved bruk av NGS i den kliniske hverdag. Molekylærpatolog PhD MD Hege Russnes, Radium hospitalet, OUS.

17.50: Onkologens erfaringer ved bruk av NGS i den kliniske hverdagen. Onkolog PhD MD Jürgen Geisler, Akershus universitetssykehus.

18.10–18.30: Paneldebatt.

 

Arrangører: Helse Stavanger og Bioteknologirådet