Publisert: 15. oktober 2015

Hånd som holder testbeholder

Velkommen til foredrag og diskusjon 10. november.

Tid: Tirsdag 10. november, kl. 9.15-16:30
Sted: Hotell Scandic Bergen City
Pris: 650 kroner (klikk her for påmelding)

Helsevesenet er på vei inn i genetikkens tidsalder. Rundt 50 000 pasienter ble genetisk testet på norske sykehus i 2014, og nye metoder gjør at man nå kan teste alle dine gener i én prøve. Kreft, psykisk utviklingshemming og sjeldne arvelige tilstander er blant områdene hvor gentesting blir stadig viktigere for diagnostisering og behandling. Nye metoder for fosterdiagnostikk gjør det mulig å genteste et foster ved å ta en blodprøve av moren. Bruk av gentester står også helt sentralt i planene for persontilpasset medisin som snart skal implementeres i helsevesenet.

Men disse nye mulighetene bringer også med seg ubesvarte spørsmål: Hva med pasientenes personvern hvis deres gendata skal håndteres av stadig flere? Hvordan kan vi bygge en teknologisk infrastruktur som kan håndtere raskt voksende datamengder? Og hva kan gjøres for å unngå at stadig økende bruk av gentester medfører en kostnadseksplosjon for det norske helsevesenet?

På møtet Genomics in Current Clinical Practice presenterer norske og internasjonale eksperter hvordan de nye gentestene allerede brukes, og diskuterer hva det betyr for pasientene, for helsevesenet – og for samfunnet.

Klikk for å lese invitasjon og program.

 

Møtet arrangeres av Norsk selskap for human genetikk, Norsk forening for medisinsk genetikk og Bioteknologirådet. Det arrangeres også kurs i Gen-etikk mandag 9. november og Nasjonalt genetikkmøte onsdag 11. november.